Učinak prestanka pušenja u liječenju tuberkuloze pluća

Istraživačko pitanje

Da li terapije koje pomažu oboljelima od tuberkuloze pluća (TB) prestati pušiti ujedno poboljšavaju i kako oni reagiraju na liječenje TB?

Dosadašnje spoznaje

Tuberkuloza (TB) je bakterijska infekcija koja može zahvatiti bilo koji organ ljudskog tijela. Plućna tuberkuloza (TB) se može prenijeti sa jedne osobe na drugu putem zraka kada osobe koje imaju TB kašlju, kišu ii pljuju. TB je glavni uzrok smrti u zemljama niskih i srednjih prihoda. Za pušače je dvaput vjerojatnije da će se zaraziti tuberkulozom od nepušača. Pušenje je zajednički rizik ponašanja među ljudima sa TB. Za pasivne pušače je također vjerojatnije da će se zaraziti s TB. Kada su ljudi koji puše zaraženi sa TB, za njih je vjerojatnije da će imati ozbiljniji oblik TB. Za njih je također vjerojatnije da će odbiti ili prekinuti svoje liječenje i manje vjerojatno da će reagirati na terapiju lijekovima.

Pušenje može uzrokovati probleme za imunološki sustav (sustav koji štiti osobu od bolesti). Međutim, istraživanja pokazuju da većina tih problema može nestati nakon prestanka pušenja u trajanju od šest tjedana. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je ispitati da li prestanak pušenja može pomoći osobama s TB da bolje reagiraju na liječenje tuberkuloze i da se smanji njihova razina infekcije.

Metode pregleda

Pretražene su razne istraživačke baze podataka koje sadrže objavljena i istraživanja u tijeku na ovu temu, a koja su bila dostupna do 29. srpnja 2015. Tražene su studije napisane na bilo kojem jeziku, objavljene i neobjavljene. Autori su planirali uključiti samo studije koje su ispitivale uspjeh liječenja kojem je cilj pomoći nekome s TB da prestane pušiti i usporedile ga sa drugim liječenjem ili nikakvim liječenjem. Studije su po svojem ustroju trebale biti randomizirane kontrolirane studije. Razmotrene su studije koje su ispitale terapije usmjerene na pojedince (odrasle osobe sa TB, a na liječenju TB) ili cijele populacije. To je uključivalo savjetovanje ili lijekove za prestanak pušenja. Tražene su studije koje su ispitale broj ljudi koji su završili liječenje tuberkuloze ili broj ljudi izliječenih od tuberkuloze, ili oboje.

Ključni rezultati

Autori nisu pronašli studije koje zadovoljavaju navedene kriterije prihvatljivosti. Ovo je, stoga, "prazni" sustavni pregled (nema uključenu niti jednu studiju). Međutim, postoje studije koje se trenutno provode, koje bi se mogle uključiti prilikom sljedećeg obnavljanja pretraživanja literature za ovaj sustavni pregled.

Kvaliteta dokaza

Još nema dokaza visoke kvalitete koji nam mogu reći da li liječenje koje pomaže oboljelima od TB da prestanu pušiti ujedno pomaže tim osobama da završe svoje liječenje za TB i bolje reagiraju na to liječenje. Stoga je nužno provesti istraživanja dobre kvalitete koja ispituju korisnost terapija za prestanak pušenja u ljudi s TBC.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information