Terapija održavanja opioidima za liječenje ovisnosti o opioidskim analgeticima

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Upotreba opioida (lijekova protiv bolova) jako se povećala u nekim dijelovima svijeta od sredine 1990. S povećanom upotrebom je narasla i potreba za odvikavanjem od opioida. Suvremene smjernice su temeljene na istraživanjima provedenima na osobama koje su bile ovisne o heroinu (opioid koji razvije veliku ovisnost). U ovom Cochrane sustavnom pregledu je provedena usporedba liječenja agonistima opioida (primjerice liječenje metadonom ili buprenorfinom tijekom 30 dana za smanjenje ovisnosti o nezakonitim sredstvima ovisnosti) za liječenje ovisnosti o opioidima. Uspoređeno je liječenje održavanja i kratkotrajno liječenje tj. detoksikacija (uklanjanje sredstva ovisnosti iz organizma) ili psihološko liječenje (primjerice terapija razgovorom, savjetovanje).

Obilježja studija

Pretražena je znanstvena literatura objavljena do svibnja 2015. Nađeno je 6 randomiziranih kontroliranih ispitivanja (studija u kojima su nasumce podijeljeni ispitanici u skupine koje dobijaju određenu terapiju ili u kontrolnu skupinu) s ukupno 607 ispitanika koji su bili ovisnici o opioidima. Od toga je bilo 77% muškaraca prosječne dobi 31,6 godina. Prosječno trajanje studije usporedbe liječenja održavanja (3 studije su usporedile metadon s buprenorfinom) je bilo 24 tjedna, a prosječno trajanje studije usporedbe liječenja održavanja (3 studije s buprenorfinom) s detoksikacijom ili psihološkim liječenjem je bilo 10 tjedana. U SAD je provedeno 5 studija i jedna u Iranu.

Analizirano je korištenje opioida i odustajanje od liječenja.

Pet studija je financirao Nacionalni institut zdravlja (engl. National Institute of Health, SAD), a za jednu studiju nije bilo podatka. Farmaceutska industrija je dala lijekove istraživačima u 4 studije.

Ključni rezultati

Pronađena je mala ili nikakva razlika između učinaka metadona i buprenorfina na ustrajanje u liječenju, smanjenju upotrebe opioida i nuspojave. Buprenorfin vjerojatno povećava broj ljudi koji ustraju u liječenju, može smanjiti korištenja opioida i ima manje nuspojava u usporedbi sa samo detoksikacijom ili psihološkim liječenjem.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je općenito bila niska i srednja. Ispitanika su bili nasumično razvrstani u svim studijama, ali su ispitanici i liječnici bili upoznati o kojim se lijekovima radi, a što je mogući izvor pristranosti i smanjuje kvalitetu dokaza. U nekim studijama su ispitanici odustajali od liječenja te su rezultati nepotpuni, dok su nedostatni podaci podjednako zastupljeni za sve grupe u svim studijama. Većina studija je zamišljena na sličan način i usporedba rezultata je bila moguća.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr