Nadomjesna terapija tiroksinom u žena sa smanjenom plodnošću i eutireoidnom autoimunom bolesti štitnjače ili umjerenom disfunkcijom štitnjače

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Poboljšava li nadomjesna terapija tiroksinom (levotiroksinom) plodnost nakon in vitro oplodnje (metoda pri kojoj se jajna stanica oplođuje spermijima izvan tijela) ili intracitoplazmatske injekcije spermija (metoda pri kojoj se jedan spermij uvodi izravno u jajnu stanicu) u žena koje imaju antitijela protiv štitnjače (autoimuna bolest štitnjače; engl. autoimmune thyroid disease, ATD) ili umjerenu disfunkciju štitnjače?

Dosadašnje spoznaje

Bolesti štitnjače drugi su najčešći hormonski poremećaji u žena reproduktivne dobi. Istraživanja su pokazala veću stopu spontanih pobačaja i smanjenu plodnost u žena s hipotireozom (smanjenom funkcijom štitnjače), uz smanjene razine oba hormona štitnjače u krvi. Međutim, postoji i umjerena varijanta ove bolesti štitnjače, takozvana „supklinička“ hipotireoza ili umjerena disfunkcija štitnjače, pri kojoj oboljele osobe nemaju simptome, već samo blago promijenjenu razinu jednog od hormona u krvi. Još jedna umjerena varijanta bolesti štitnjače je takozvana „ATD“, s normalnim razinama hormona štitnjače, ali prisutnim antitijelima protiv štitnjače. Antitijela mogu napasti ženine vlastite stanice, a prisutnost antitijela protiv štitnjače povezuje se s povećanim rizikom spontanih pobačaja. Još nije potpuno jasno kako ovi umjereni podtipovi bolesti štitnjače utječu na plodnost i ishode trudnoće.

Značajke istraživanja

Cochraneovi autori napravili su, savjetujući se sa stručnjakom za pretragu podataka iz Cochraneove Skupine za ginekologiju i plodnost, sveobuhvatnu pretragu standardnih medicinskih baza podataka za randomizirana klinička istraživanja (klinička istraživanja u kojima se osobe nasumično stavlja u jednu od dvije ili više ispitivanih skupina) u kojima je istraživan učinak hormona štitnjače (levotiroksina) u žena s dijagnosticiranom ATD ili umjereno smanjenom funkcijom štitnjače, a koje su planirale započeti postupak potpomognute oplodnje, zaključno s 8. travnja 2019. Dvoje je autora neovisno odabralo istraćivanja, vrednovalo ih, izvuklo podatke i pokušalo kontaktirati autore u slučaju da su podaci nedostajali.

Pronađeno je 4 randomizirana klinička istraživanja (s 820 sudionica) koja su zadovoljavala kriterije za uključenje. Hormoni štitnjače davani su u različitim dozama ženama kojima je dijagnosticirana umjerena disfunkcija štitnjače ili prisutnost antitijela na štitnjaču (ATD).

Ključni rezultati

U žena s blagim disbalansom hormona štitnjače i nepoznatim podacima o autoimunosti, nismo bili sigurni ima li nadomjestak tiroksina učinak na stope poroda ili pobačaja (vrlo niska razina kvalitete dokaza iz jednog istraživanja sa 70 sudionica).

U žena s umjerenom disfunkcijom štitnjače (sa ili bez ATD), dokazi su ukazivali na to da je nadomjestak tiroksina mogao povisiti stopu živorođene djece (niska razina kvalitete dokaza iz jednog istraživanja koje je uključivalo 64 žene) i dovesti do sličnih stopa spontanih pobačaja (niska razina kvalitete dokaza iz jednog istraživanja sa 64 sudionice). Dokazi su upućivali na to da u žena s umjerenom disfunkcijom štitnjače (sa ili bez ATD) šansa za rođenje živog djeteta iznosi 25% sa placebom ili bez terapije i 27-100% sa tiroksinom.

U žena s ATD i normalnom funkcijom štitnjače, nadomjesna terapija tiroksinom je, u usporedbi s placebom ili bez terapije, dovela do slične stope živorođenih (niska razina dokaza iz 2 istraživanja sa 686 sudionica) i spontanih pobačaja (niska razina dokaza iz 2 istraživanja sa 686 sudionica). Dokazi su upućivali na to da u žena s ATD i normalnom funkcijom štitnjače šansa za rođenje živog djeteta iznosi 31% sa placebom ili bez terapije i 26-40% s tiroksinom.

Nuspojave su rijetko prijavljivane. Jedno istraživanje nije prijavilo niti jedan prijevremeni porod od 32 poroda u skupini koja je primala nadomjesnu terapiju tiroksinom, i jedan prijevremeni porod od 32 u kontrolnoj skupini žena s dijagnosticiranom umjerenom disfunkcijom štitnjače (sa ili bez ATD). Jedno je istraživanje prijavilo 21 prijevremeni porod od njih 300 u skupini koja je primala nadomjesnu terapiju tiroksinom i 19 prijevremenih poroda od 300 u kontrolnoj skupini žena s dijagnosticiranom ATD i normalnom funkcijom štitnjače. Niti jedno istraživanje nije prijavilo druge komplikacije za trudnice, komplikacije za fetus, niti nuspojave tiroksina.

Kvaliteta dokaza

Dokazi su bili vrlo niske do niske kvalitete. Smanjili smo razinu kvalitete dokaza jer se baziraju na pojedinačnim malim istraživanjima sa rezultatima koji su se međusobno jako razlikovali.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Igor Vlašiček. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information