Različite doze transfuzije trombocita za sprječavanje krvarenja kod osoba s malim brojem trombocita zbog oštećenja koštane srži izazvanog liječenjem

Istraživačko pitanje

Procjenjivali smo dokaze o tome da li su niske doze transfuzije trombocita (transfuzije trombocita koje sadrže manji broj trombocita (1,1 x 10 11 / m 2 ± 25%)) primijenjene da spriječe krvarenje u osoba s malim brojem trombocita, učinkovite i sigurne kao i standardne doze (2,2 x 10 11 / m 2 ± 25%) odnosno kao i visoke doze trombocita (transfuzije trombocita koje sadrže veći broj trombocita (4.4 x 10 11 / m 2 ± 25%)) koje se daju redovito kako bi se spriječilo krvarenje (profilaktički). Naša su ciljana populacija bila djeca i odrasli s rakom krvi koji su primali intenzivne tretmane kemoterapije ili transplantaciju matičnih stanica.

Dosadašnje spoznaje

Djeca i odrasli s rakom krvi mogu imati mali broj trombocita zbog njihove osnovne bolesti, odnosno raka. Rak se krvi može liječiti kemoterapijom i transplantacijom matičnih stanica, a ti postupci također mogu uzrokovati smanjenje broja trombocita.

Transfuzije trombocita se koriste u prevenciji ili liječenju krvarenje kod ljudi s malim brojem trombocita. Transfuzije trombocita se daju kako bi se spriječilo krvarenje, kada broj trombocita padne ispod praga prethodno definiranog broja trombocita (na primjer 10 x 10 9 / L). Transfuzije trombocita se daju za liječenje krvarenja kada bolesnik krvari (kao što je produljeno krvarenje iz nosa ili višestruke modrice).

Obilježja studija

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do srpnja 2015. U ovom obnovljenom Cochrane sustavnom pregledu literature pronašli smo 7 randomiziranih kontroliranih studija koje su uspoređivale različite doze profilaktičke transfuzije trombocita koje su se davale za sprječavanje krvarenje u ljudi s raka krvi. U sustavni pregled uključeno je tih 7 studija s ukupno 1814 sudionika. Studije su se provodile između 1973. i 2015. godine. Šest od sedam ispitivanja provedena su tijekom jednog ciklusa liječenja (kemoterapija ili transplantacija matičnih stanica); sedmo ispitivanje je provedeno u dužem vremenskom razdoblju koje je uključivalo nekoliko ciklusa kemoterapije i to se ispitivanje nije moglo uključiti niti u jednu analizu. Jedno ispitivanje je uključivalo samo djecu, dva su uključivala i djecu i odrasle, dok su četiri ispitivanja uključivala samo odrasli.

Pet od sedam ispitivanja je prikazalo podatke o izvorima financiranja. Niti jednu studiju koja je navela izvore financiranja nije financirala industrija.

Ključni rezultati

Zbirni rezultati ukazuju da transfuzije trombocita koje sadrže manji broj trombocita imaju slične učinke kao i transfuzije trombocita koje sadrže veći broj trombocita. Nije bilo razlike u broju sudionika koji su iskrvarili, u učestalosti krvarenja ili u težini krvarenja između sudionika koji su primali mali, standardni ili veliki broj trombocita unutar svake transfuzije trombocita. Na rezultate nije utjecala dob sudionika (djeca ili odrasli), postupak liječenja ili dijagnoza bolesnika.

Postoji jasno povećanje broja epizoda transfuzija trombocita u skupini s niskim dozama, u odnosu na skupine koje su primale standardne i visoke doze. Strategija transfuzije visokih doza nije dovela do smanjenja u broju epizoda transfuzije u najvećoj studiji.

Strategija transfuzije visokih doza može dovesti do povećanja nuspojava povezanih s transfuzijom u odnosu na strategiju davanja standardnih ili niskih doza.

Niti jedna od sedam studija nije prikazala rezultate ispitivanja kvalitete života.

Kvaliteta dokaza

Dokazi za većinu rezultata su bili slabe ili umjerene kvalitete, jer je u studijama bio prisutan rizik od pristranosti ili su procjene bile neprecizne.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information