Transfuzije trombocita za sprječavanje krvarenja u osoba s malim brojem trombocita uslijed oštećenja koštane srži izazvanog liječenjem

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature istraživali smo dokaze o tome da li je transfuzija trombocita koja se daje za sprječavanje krvarenja u osoba s malim brojem trombocita (npr 5 x 10 9 / L ili manje) bila učinkovita i sigurna kao i trenutni standard (10 x 10 9 / L ili dolje), ili da li je razina s većim brojem trombocita (20 x 10 9 / L ili ispod, 30 x 10 9 / L ili manje, ili 50 x 10 9 / L ili niže) sigurnija od trenutnog standarda (10 x 10 9 / L ili manje). Naša su ciljana populacija bili ljudi s rakom krvi (na primjer leukemija, limfom, mijelom) koji su primali intenzivnu (mijelosupresivnu) kemoterapiju ili transplantaciju matičnih stanica.

Dosadašnje spoznaje

Osobe s rakom krvi mogu imati mali broj trombocita zbog karcinoma od kojeg boluju. Karcinomi krvi se mogu liječiti kemoterapijom i transplantacijom matičnih stanica, što može uzrokovati mali broj trombocita. Transfuzija se trombocita može dati kako bi se spriječilo krvarenje, kada broj trombocita padne ispod prethodno određenog praga broja trombocita (na primjer 10 x 10 9 / L), ili se može dati za liječenje krvarenja (kao što je produljeno krvarenje iz nosa ili kod mnogostrukih modrica). Davanje transfuzije trombocita kod nižeg prethodno određenog praga broja trombocita može povećati vjerojatnost da će se pojaviti krvarenje, koje može biti štetno, dok je davanje transfuzije trombocita kod višeg prethodno određenog praga broja trombocita može dovesti do nepotrebnog davanja transfuzije trombocita. Transfuzija trombocita može uzrokovati nuspojave i utjecati na troškove i resurse zdravstvenog sustava, stoga nepotrebne transfuzije treba izbjegavati.

Obilježja studija

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do srpnja 2015. Nismo pronašli nove studije u ovom obnovljenom pregledu literature. U literaturi su pronađene 3 randomizirane kontrolirane studije koje su uspoređivale davanje transfuzije trombocita kako bi se spriječilo krvarenje, kada je razina trombocita 10 x 10 9 / L (trenutni standard) ili ispod, u odnosu na davanje transfuzije trombocita kako bi se spriječilo krvarenje na višim razinama broj trombocita (20 x 10 9 / L ili manje, ili 30 x 10 9 / L ili manje). Niti jedna studija nije uspoređivala niži ili drugačiji prag u odnosu na trenutni standard. Te su se studije provodile od 1991. do 2001. godine, i uključile su ukupno 499 sudionika. Dva su ispitivanja uključivala odrasle osobe s leukemijom koji su primali kemoterapiju. Jedno je ispitivanje uključivalo djecu i odrasle osobe koji su primali transplantaciju matičnih stanica.

Dva od tri ispitivanja navela su podatke o izvorima financiranja. Niti jedno ispitivanje koje je navelo izvore financiranja nije sponzorirala industrija.

Ključni rezultati

Davanje transfuzije trombocita osobama s niskim brojem trombocita zbog raka krvi ili njihova liječenja kako bi se spriječilo krvarenje, kada je broj trombocita bio je 10 x 10 9 / L ili ispod nije povećala rizik od krvarenja u odnosu na davanje transfuzije trombocita osobama s višim brojem trombocita (20 x 10 9 / L ili manje, ili 30 x 10 9 / L ili manje).

Davanje transfuzije trombocita kako bi se spriječilo krvarenje samo kada je broj trombocita bio je 10 x 10 9 / L ili ispod rezultiralo je smanjenjem broja datih trombocita. Ovaj je pregled identificirao tri nasumične kontrolirane studije koje su uspoređivale davanje transfuzije trombocita kako bi se spriječilo krvarenje, kada je razina trombocita 10 x 10 9 / L (trenutni standard) ili ispod, u odnosu na davanje transfuzije trombocita kako bi se spriječilo krvarenje na višim razinama broj trombocita (20 x 10 9 / L ili manje, ili 30 x 10 9 / L ili manje).

Niti jedna od tri studije nije prikazala rezultate ispitivanja kvalitete života.

Rezultati ovog pregleda se temelje na tri studije i 499 sudionika. Bez daljnjih dokaza, razumno je nastaviti koristiti transfuzije trombocita kako bi se spriječilo krvarenje na temelju trenutnog standardnog praga transfuzije (10 x 10 9 / L).

Kvaliteta dokaza

Većina dokaza su bili loše kvalitete. To je stoga što su i sudionici i njihovi liječnici znali kojoj je ispitivanoj grupi pojedini sudionik bio dodijeljen, te također zbog toga što je procjena učinka liječenja bila neprecizna.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information