Može li magnezij sulfat u infuziji smanjiti potrebu prijema u bolnicu odraslih s akutnom astmom?

Zašto je ovo pitanje važno?

Astma je dugoročno stanje koje uzrokuje kašalj, otežano disanje, nedostatak zraka i stezanje u prsima. Kada se simptomi znatno pogoršaju, često izaziva napad ili pogoršanje (egzacerbaciju) koje može biti opasno po život. Liječenje pogoršanja u hitnoj službi varira, a neke smjernice preporučuju korištenje intravenski danog magnezij sulfata (IV MgSO4) kada druge terapije ne pomažu. Međutim, nije jasno je li intravenski MgSO4 učinkovit, osobito u manje ozbiljnim slučajevima, a autori Cochrane sustavnog pregleda su htjeli odgovoriti na to pitanje.

Kako smo odgovorili na pitanje?

Tražili smo pokuse koji uspoređuju IV MgSO4 s placebom u odraslih koji su primljeni u HS sa pogoršanjem astme. Najnovije pretraživanje literature napravljeno je 2. svibnja 2014. godine. Zanimalo nas je prije svega da li IV MgSO4 smanjuje broj ljudi koji trebaju biti primljeni u bolnicu, i gledali smo nekoliko drugih mjera, uključujući i vrijeme provedeno u HS, funkciju pluća i rezultate simptoma.

Rezultati

Četrnaest studija ispunilo je kriterije za uključenje, s ukupno 2313 ljudi. Ove studije su se razlikovale u smislu koliko loša pogoršanja moraju biti da bi bili uključeni u studije i po tome koje druge terapije su pacijenti dobivali prije primjene intravenskog MgSO4, ali gotovo svi pokusi dali sudionicima barem kisik, kratko-djelujuće lijekove u spreju i steroidne tablete ili injekcije.

Sve u svemu, intravenski MgSO4 smanjuje potrebu prijema u bolnicu u usporedbi s placebom (sedam manje na 100 liječenih. Nije nađeno dovoljno informacija da bi se utvrdilo da li je smanjenje broja prijema u bolnicu povezano s težinom pogoršanja astme, ili jesu li na rezultat možda utjecali drugi lijekovi. Dokazi sugeriraju da intravenski MgSO4 poboljšava neke parametre plućne funkcije, ali za druge mjere, kao što su broj otkucaja srca, varijacije među nalazima studija smanjuju naše povjerenje u rezultate. Autori sustavnog pregleda nisu pronašli razliku između IV MgSO4 i placeba u većini drugih mjera (uključujući i vrijeme provedeno u hitnoj službi, frekvenciju disanja, krvni tlak), a nuspojave su općenito bile loše prikazane.

Zaključak


Ovaj sustavni pregled pokazuje da intrevenski MgSO4 smanjuje broj prijema u bolnicu i poboljšava funkciju pluća kod odraslih sa pogoršanjem astme kad drugi lijekovi prve linije ne razrješuju akutne simptome (tj kisik, inhalacijski lijekovi kratkog djelovanja i intravenski steroidi). Dokazi za druge mjere djelotvornosti i sigurnosti su ograničeni.

U budućim studijama istraživači trebaju jasno definirati ozbiljnost stanja astme među ispitanicima uključenima u studije te pozorno bilježiti nuspojave.

Ovaj prikaz odnosi se na studije objavljene do svibnja 2014. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Božena Armanda
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information