Potpora drugih bolesnika za osobe sa shizofrenijom i drugim ozbiljnim mentalnim/duševnim bolestima

Dosadašnje spoznaje

Shizofrenija i ostale ozbiljne mentalne/duševne bolesti teške su i kronične bolesti s uznemirujućim psihotičnim, afektivnim i kognitivnim simptomima poput deluzija, halucinacija, depresije, tjeskobe, nesanice, poteškoća u koncentraciji, sumnjičavosti i povlačenja iz društvenoga života. Primarno liječenje sastoji se od antipsihotičkih lijekova, ali oni nisu uvijek u potpunosti učinkoviti.

Potpora drugih bolesnika daje priliku i pacijentu i pružatelju skrbi da razmijene znanje, izravna iskustva o bolesti i da si međusobno potpomognu u procesu oporavka od bolesti. Ova vrsta potpore pruža se uz odgovarajuće liječenje antipsihotičkim lijekovima. Vjeruje se da ova strategija potpore, kroz međuljudsko dijeljenje, modeliranje i pomoć unutar ili izvan grupnih terapija može pomoći odagnati osjećaje bespomoćnosti i probleme u ponašanju koji su rezultat bolesti te da može osposobiti osobe da nastave liječenje i pomoći im da nastave obnašati ključne uloge u svakodnevnom životu. Međutim, zaključci istraživanja o učinkovitosti potpore drugih bolesnika za osobe sa shizofrenijom i ostalim ozbiljnim mentalnim/duševnim bolestima zasad su nedosljedni.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Ovaj je sustavni pregled literature nastojao pronaći dokaze visoke razine kvalitete iz relevantnih randomiziranih kliničkih pokusa (pokusa gdje su osobe nasumično raspoređene u jednu od dvije ili više skupina) kako bi se mogao procijeniti učinak intervencija potpore drugih bolesnika na osobe s ozbiljnom mentalnom/duševnom bolešću u usporedbi sa standardnom skrbi ili ostalim potpornim ili psihosocijalnim intervencijama koje ne pružaju osobe koje pate od istih problema. Autori su željeli pronaći klinički značaje podatke koji bi pružili uvid u učinak koji potpora drugih bolesnika ima na broj prijema u bolnicu, ponovnu pojavu bolesti, općenito stanje, kvalitetu života, smrtnost i trošak za društvo kod osoba sa shizofrenijom.

Pretraživanje literature

Pretražen je specijalizirani registar istraživanja koji vodi Cochraneova urednička skupina za shizofreniju (do 2017.g.) i pronađeno je 13 istraživanja koja su nasumično razvrstala 2479 osoba sa shizofrenijom ili sličnim ozbiljnim mentalnim/duševnim bolestima da prime intervenciju potpore drugih bolesnika uz standardnu skrb, liječničku potporu uz standardnu skrb ili samo standardnu skrb.

Ključni rezultati

Trinaest istraživanja bilo je dostupno za analizu, ali su dokazi bili vrlo niske razine kvalitete. Korisni podatci pronađeni su samo za dva ishoda koje su autori unaprijed odredili, te su pokazali da je dodavanje potpore drugih bolesnika standardnoj skrbi imalo vrlo malo ili nimalo utjecaja na prijeme u bolnicu ili smrtnost osoba sa shizofrenijom i ostalim ozbiljnim mentalnim/duševnim bolestima. Jedno od ovih istraživanja (156 ispitanika) je također usporedilo potporu drugih bolesnika s potporom koju vode liječnici (zdravstveni radnik pruža potporu). Međutim, nije bilo iskoristivih podataka za ovu usporedbu.

Zaključci

Ovi su rezultati niske razine pouzdanosti. Trenutno ne postoje dokazi visoke razine kvalitete koji bi podržali ili opovrgnuli učinkovitost potpore drugih bolesnika za osobe sa shizofrenijom i ostalim ozbiljnim mentalnim/duševnim bolestima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo/la: Marija Franka Marušić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information