Dojenje novorođenčeta ili stimulacija bradavica za smanjenje krvarenja u trećem porođajnom dobu

Istraživačko pitanje

Nakon rođenja djeteta rađa se posteljica. Vrijeme između porođaja djeteta i placente naziva se treće porođajno doba. U tom stadiju može nastupiti obilno krvarenje koje može ugroziti majčin život. Postoji nekoliko različitih metoda za smanjenje količine krvarenje u trećem porođajnom dobu. Stimulacija bradavica rukom ili korištenjem pumpe za mlijeko ili poticanje djeteta na sisanje jedna je metoda za smanjenje krvarenja nakon porođaja (postpartalno krvarenje). Može se koristiti odmah nakon porođaja djeteta da bi se povećalo izlučivanje hormona koji se zove oksitocin. Kad se otpušta hormon oksitocin, dovodi do kontrakcija maternice, što može smanjiti krvarenje nakon porođaja.

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Većina smrti majki tijekom porođaja u zemljama u razvoju nastupa zbog krvarenja poslije porođaja. To se stanje može spriječiti. U ovom Cochrane sustavnom pregledu istraženo je mogu li dojenje i stimulacija bradavica tijekom trećeg porođajnog doba imati utjecaj na krvarenje.

Rezultati istraživanja

Pretražena je literatura objavljena do 15. srpnja 2015. i uključena su 4 randomizirana kontrolirana pokusa u kojima je sudjelovalo ukupno 3608 žena. Međutim, samo dvije studije sadržavale su podatke koji su se mogli koristiti za analizu. Obje te studije koje su sadržavale potrebne rezultate imale su visok rizik od pristranosti zbog čega se ne možemo pouzdati u njihove rezultate. Jedna studija usporedila je učinak djetetovog sisanja neposredno nakon porođaja s nikakvom intervencijom. Druga studija usporedila je stimulaciju bradavica (pomoću pumpe) i injekciju oksitocina. Niti jedna studija nije opisala krvarenje nakon porođaja. Nuspojave terapija nisu opisane. Nađene su ograničene informacije i o ostalim posljedicama za majke i njihovu djecu.

Kad je napravljena usporedba žena koje su imale stimulaciju dojki (sisanje) i žena koje nisu, nisu uočene jasne razlike između te dvije skupine u broju žena koje su umrle. Broj žena koje su razvile tešku bolesti nije opisan. Jedna žena u skupini čija su djeca sisala dojku neposredno nakon porođaja umrla je zbog retencije posteljice (posteljica koja je ostala u maternici). Gubitak krvi veći od 500 ml, retencija posteljice, smrti u vrijeme oko porođaja i ponovni primitak majke u bolnicu nisu se jasno razlikovali u skupini žena koje su dojile i skupini koja nije dojila. Iako se ti podatci temelje na jednoj studiji koja je imala odgovarajuću veličinu uzorka (4227 žena), rezultati su bili uglavnom niske ili vrlo niske kvalitete zbog problema s analizom podataka i metodama istraživanja.

Usporedba stimulacije dojke (pomoću pumpe) i oksitocina napravljena je u jednoj maloj studiji koja je uključila samo 85 žena. Nije bilo jasne razlike među skupinama žena u gubitku krvi ili anemiji nakon porođaja. Ti su rezultati bili niske kvalitete zbog problema u provedbi studije i malog broja uključenih ispitanica.

Što ti rezultati znače?

Nema dovoljno dokaza da bi se procijenila učinkovitost stimulacije bradavica za smanjenje krvarenja tijekom trećeg porođajnog doba. Potrebno je više dokaza iz visoko-kvalitetnih istraživanja. Buduće kliničke studije trebaju uključiti dovoljan broj ispitanica, a isto tako procijeniti učinak stimulacije bradavica u usporedbi s lijekovima koji stimuliraju maternicu, kao što su sintometrin ili oksitocin. Važno je u budućim istraživanjima opisati velik broj rezultata koji su važni za procjenu stanja majke.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information