Usporedba brzog COJEC protokola i standardnog indukcijskog liječenja visokorizičnog neuroblastoma

Visokorizični neuroblastom je rijetka zloćudna bolest od koje najčešće obolijevaju dojenčad i mala djeca. Zloćudna tvorevina je najčešće smještena u srži nadbubrežne žlijezde, a koja se nalazi na gornjem dijelu bubrega. Rastuća novotvorevina se prvenstveno pojavljuje u trbušnoj šupljini. Visoka rizičnost obilježava svojstvo jednog ili više simptoma (znakova) bolesti, primjerice metastaziranje ili genetska obilježja, a koja povećavaju rizik lošeg ishoda. Visokorizična skupina je definirana klasifikacijom Međunarodne skupine rizika neuroblastoma (engl. International Neuroblastoma Risk Group, INRG). Indukcijski brzi COJEC protokol sadrži visoke pojedinačne doze određenih lijekova i primjenjuje se u kraćem razdoblju i u kraćim razmacima između ciklusa liječenja. Kraći razmaci između ciklusa liječenja i visoke doze kemoterapije bi mogli poboljšati preživljenje.

Nađena je jedna randomizirana kontrolirana klinička studija koja je uključila 262 bolesnika. Isključene su studije provedene na druge načine zbog nepouzdanosti rezultata. Randomizirane studije je teško provesti u djece s neuroblastomom i vjerojatno postoje drugi dokazi. U toj studiji su bolesnici s visokorizičnim neuroblastomom bili randomizirani za liječenje brzim COJEC protokolom ili standardni m OPEC/OJEC oblikom kemoterapije. Potpuni odgovor, smrtnost povezana s liječenjem, sveukupno preživljenje i preživljenje bez događaja se nisu razlikovali između dva oblika liječenja. Rezultati rane i kasne toksičnosti nisu bili jednoznačni, primjerice neki oblici rane toksičnosti su davali prednost standardnom liječenju, a neke kasne toksičnosti brzom COJEC protokolu. Za druge toksičnosti nije bilo dokaza postojanja razlika između dva oblika liječenja. Nije bilo podataka o preživljenju bez pogoršanja bolesti i kvaliteti života povezanoj sa zdravljem. Pristranost nije bila u potpunosti isključena. Konačan zaključak nije moguće donijeti bez dodatnih istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information