Alkalizacija urina za liječenje nekompliciranih infekcija mokraćnog sustava

Infekcije mokraćnog sustava (IMS) su najčešći oblik bakterijskih infekcija u žena i mogu uzrokovati bol i učestalo mokrenje.

Tvari koje alkaliziraju urin su lijekovi koji smanjuju kiselost urina; najčešće se kupuju bez recepta, ali ih za liječenje simptoma infekcija mokraćnog sustava može na recept propisati i liječnik.

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature je bio utvrditi korist i štetnost alkalizatora urina za liječenje IMS. Pretražena je literatura objavljena do 19. siječnja 2016. godine. Nije nađen niti jedan randomizirani klinički pokus koji je istraživao tu skupinu lijekova, a koji bi zadovoljio tražene uključne kriterije. Stoga, se korist i šteta od primjene alkalizatora urina za liječenje IMS ne može procijeniti.

Važno je u budućnosti provesti istraživanja u obliku randomiziranog kliničkog pokusa, kako bi se mogli utvrditi korist i šteta od alkalizatora urina.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Suzana Mimica Matanović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information