Operacija naspram nekirurškog pristupa liječenju jednostrane zapreke protoka mokraće iz bubrega u mokraćovod u novorođenčadi i djece mlađe od 2 godine

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi iz kliničkih istraživanja u kojima je ispitan utjecaj operacije na jednostranu opstrukciju uretero-pelvičnog spoja u djece.

Dosadašnje spoznaje

Ultrazvukom se u neke novorođenčadi i djece može vidjeti proširenje bubrežne nakapnice (hidronefroza). Bubrežna nakapnica je dio bubrega u kojem se skuplja mokraća prije odlaska u mokraćovod. Hidronefroza zahtjeva pozornost zbog mogućeg zastoja protoka mokraće.

Zastoj mokraće kroz dugi niz mjeseci ili godina može oštetiti bubreg te ga učiniti podložnijim infekcijama mokraćnog sustava i stvaranju bubrežnih kamenaca. Operacija može ukloniti uzrok zastoja mokraće, ali nosi sa sobom rizik od komplikacija. Nije jasno je li takav kirurški zahvat nužan.

Rezultati

Pretražena je medicinska literatura objavljena do 13. lipnja 2016. Pronađene su dvije studije u koje su bile uključena djeca do 2. godine života. U tim je istraživanjima uspoređena skupina koja je imala operaciju s onom koja nije prošla operacijski zahvat. Ukupan broj sudionika u obje studije bio je 107, a djeca su praćena i do 5 godina. Temeljem dokaza vrlo niske kvalitete, kratkoročna bubrežna funkcija (nakon 6 i 12 mjeseci) je bila slična u obje skupine. Dokazi vrlo niske kvalitete su pokazali da je nakon operacije bubrežna nakapnica bila manja, a mokraća je prolazila bolje u mokraćovod. No, zbog manjkavih metoda i malog broja ispitanika u studijama ne može se doći do čvrstih stavova. Nije bilo dovoljno dokaza za utvrditi koja skupina je imala bolji dugogodišnji ishod, manje komplikacija ili bolju kvalitetu života.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Vlatković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information