Liječenje genitalnog herpesa u oba spola prilikom prve pojave bolesti

Istraživačko pitanje
Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je ispitati učinke i nuspojave liječenja na trajanje simptoma kod prve pojave genitalnog herpesa.

Dosadašnje spoznaje
Uzročnik genitalnog herpesa je herpes simplex virus (HSV) koji se prvenstveno prenosi spolnim putem. Prva pojava (epizoda) genitalnog herpesa je kad bolesnik po prvi put doživi simptome genitalnog herpesa. Glavno obilježje genitalnog herpesa su bolne promjene kože. Liječenje se sastoji od kočenja virusa radi ublažavanja trajanja i dužine simptoma.

Značajke studija
Uključili smo 26 randomiziranih kliničkih studija s 2084 bolesnika u kojih je ispitan učinak liječenja kod prvog događaja genitalnog herpesa u odnosu na placebo. Uključeni su bolesnici s prvim događajem genitalnog herpesa u raznim zemljama diljem svijeta. U tri studije su bile samo žene, a trajanje simptoma u svim studijama je bilo 8 dana ili kraće. U 15/26 studija je farmaceutska tvrtka financirala istraživanje.

Ključni rezultati
Analizirana je literatura objavljena do travnja 2016. godine. Dokazi ukazuju da aciklovir uzet na usta ili intravenski može smanjiti trajanje simptoma kod prvog događaja genitalnog herpesa. Valaciklovir koji se uzima na usta ima sličan učinak na trajanje simptoma. Nisu nađeni dostatni dokazi za primjenu lokalnih pripravaka. Također nije bilo dokaza da ispitivani lijekovi skraćuju vrijeme između dva događaja genitalnog herpesa. Dokazi su pretežno niske kvalitete. Studije su pretežno provedene osamdesetih godina prošlog stoljeća i oskudni način prikaza rezultata ne omogućuje odgovarajuću procjenu kvalitete studija.

Kvaliteta dokaza
Dokazi su bili niske kvalitete. Iako je uključeno 26 istraživanja u sustavni pregled, za sve pojedinačne statističke analize (meta-analize) provedene u okviru ovog istraživanja bile su dostupne najviše 3 studije. Razlog je u malom broju studija koje su ispitivale različite protuvirusne lijekove. Metode provedbe studija su nedostatno i nedosljedno opisane za procjenu njihove kvalitete, a što je utjecalo na nisku kvalitetu dokaza.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information