Usporedba zuklopentiksola s placebom za liječenje shizofrenije

Oboljeli od shizofrenije često čuju glasove, vide stvari (halucinacije) i imaju snažna uvjerenja (deluzije). Glavni oblik liječenja za navedene simptome shizofrenije su antipsihotični lijekovi. Zuklopentiksol je stariji antipsihotik, predstavljen 1962. godine, s tri različite formulacije lijeka, zuklopentiksol dihidroklorid, zuklopentiksol acetat (ili Acuphase), i zuklopentiksol dekanoat. Iako se zuklopentiksol često koristio kroz mnoge godine, do sada nije napravljen sustavni pregled literature o djelotvornosti tog lijeka u usporedbi s placebom u liječenju shizofrenije. S obzirom na učestalost tog lijeka, važno je procijeniti djelotvornost sve tri formulacije tog lijeka kako bi zdravstveni radnici, donositelji odluka i oboljeli od shizofrenije mogli donositi odluke koje se temelje na dokazima.

Pretražena je literatura kako bi se pronašli randomizirani klinički pokusi objavljeni do 2013. godine, a u kojima je provedena usporedba zuklopentiksola s placebom. Pronađene su samo dvije studije s 65 sudionika koje su se mogle uključiti u ovaj pregled. Cjelokupna kvaliteta tih studija je bila niska, s malim brojem uključenih i značajnim rizikom od pristranosti. Studije su davno provedene, 1968. i 1972. godine, i teško da bi prošle standarde modernog recenzentskog postupka u znanstvenim časopisima. Pronađene su samo informacije i podatci za kraći period, i to jedino za zuklopentiksol dihidroklorid.

Informacije koje su nam na raspolaganju vrlo su ograničene, ali sugeriraju kako zuklopentiksol može dovesti do poboljšanja općeg stanja u usporedbi s placebom. Međutim, postoji povećani rizik pojave nuspojava poput sedacije i zamaranja.

S obzirom na nisku kvalitetu informacija i starost dviju studija, potrebna su dodatna istaživanja, posebice dodatno istraživanje o usporedbi zuklopentiksola s novijim antipsihoticima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Linda Rossini Gajšak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information