Postupci za liječenje plinske gangrene

Dosadašnje spoznaje

Plinska gangrena ozbiljna je i intenzivna infekcija koja može dovesti do amputacije uda ili čak do smrti, zbog čega predstavlja hitni medicinski slučaj. Obično se zadobije nakon što se razvije zaraza na mjestu ozljede uzrokovane udarcem ili nesretnim slučajem. Moguće je da nastane i nakon operacije, ali može se pojaviti bez ikakve očite ozljede. Plinsku gangrenu uzrokuju bakterije (posebno vrste unutar roda Clostridium ), koje mogu živjeti i rasti u ranama gdje su niske koncentracije kisika. Bakterija oslobađa toksine koje uzrokuju značajnu štetu okolnom tkivu i mogu uzrokovati smrtonosno oštećenje cijelom tijelu. Uspješnost liječenja infekcije zahtijeva rano otkrivanje i djelotvornu terapiju.

Postoje različiti terapijski pristupi za liječenje plinske gangrene. Osnovna vrsta liječenja uključuje čišćenje rane (uklanjanje mrtvog tkiva i krvi s rane) i antibiotike za ubijanje bakterija. Druge vrste liječenja mogu se dodati na osnovnu, a uključuju smještanje pacijenata u hiperbarične komore (u kojima se kisik dovodi pod visokim tlakom), korištenje kineskih tradicionalnih biljaka ili nekih drugih oblika intervencije koji pomažu kod simptoma plinske gangrene.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature istraženo je koji su postupci djelotvorni i sigurni za liječenje plinske gangrene.

Ključni rezultati

U ožujku 2015. pretražen je veliki broj medicinskih baza i registara kliničkih pokusa da bi se pronašle randomizirane kliničke studije (koje daju najpouzdanije rezultate),a koje uspoređuju skupinu ljudi, koji su liječeni na jedan način, sa skupinom ljudi koji su liječeni na drugi način ili nisu uopće liječeni. Pronađena su dvije takve studije u kojima je sudjelovalo ukupno 90 ispitanika s plinskom gangrenom.

Jedna studija (46 sudionika) usporedila je standardno liječenje u kombinaciji s liječenjem kineskim biljem sa samim standardnim liječenjem (čišćenje rane i antibiotici). Pokazana je veća stopa izlječenja u skupini ispitanika koji su primali standardno liječenje u kombinaciji s kineskim biljem, nego kod samog standardnog liječenja. "Izlječenje" u ovim kliničkim pokusima izraženo je kao udio sudionika koji su se djelomično ili potpuno izliječili. Kad se definicija "izlječenja" ograničila samo na potpuno izlječenje (a izostavilo se poboljšano stanje), razlika između stope izliječenih koja je koristila standardnu terapiju i kinesko bilje (12 od 26 sudionika) i samu standardnu terapiju (3 od 20 sudionika) bila je malo manja.

Druga studija (44 sudionika) usporedila je standardnu terapiju i površinsku terapiju u hiperbaričnoj komori (HBOT; primijenjena na površini rane) sa standardnom terapijom i sustavnom HBOT (primijenjena na cijelom tijelu). Stopa izlječenja bila je viša u skupini ispitanika koji su imali površinski HBOT (19 od 21 ispitanika), nego u skupini koja je imala sustavni HBOT (11 od 23 ispitanika). "Izlječenje" je definirano kao potpuno izlječenje ili značajni oporavak. Kad ograničimo pojam "izlječenje" samo na potpuno izlječenje (i izostavimo značajni oporavak), mala je razlika između skupine liječene površinskim HBOT-om (3 od 21 ispitanika) i skupine liječene sustavnim HBOT-om (3 od 23 ispitanika).

Kvaliteta dokaza obiju usporedbi na ishode je niska. Nijedan klinički pokus nije iznio podatke o kvaliteti života, broju amputacija i stopi smrtnost uzrokovanih plinskom gangrenom ili štetnim učincima liječenja. Nisu pronađeni nikakva druga ispitivanja koja su proučavala liječenje plinske gangrene.

Zaključak

Koristi i nedostaci različitih pristupa liječenja plinske gangrene ostaju nejasni jer postojeća istraživanja ne daju visokokvalitetne dokaze. Razlog tome je mali ispitivani uzorak i veliki broj problema vezanih uz samo provođenje ispitivanja koji uvode nesigurnost u rezultate. Potrebni su daljnji klinički pokusi ili opservacijske studije s prikladnim planom provođenja studije koji će se fokusirati na glavne vrste liječenja plinske gangrene i dati rezultate o kvaliteti života, broju amputacija i smrtnih ishoda uzrokovanih plinskom gangrenom te štetnim učincima uzrokovanim liječenjem.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ante Begonja
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information