Ortoze za koljeno: steznici, štitnici i trake za liječenje boli u prednjem dijelu koljena (patelofemoralni bolni sindrom)

Dosadašnje spoznaje

Patelofemoralni bolni sindrom (PBS) je stanje bolnog koljena koje najčešće pogađa mlade, fizički aktivne ljude. To stanje obilježava bol ili u prednjem dijelu koljena ili iza patele (koljenska kapica). Pretpostavlja se da nastaje zbog krivog poravnavanja koljene kapice prilikom pokreta koljena. Kako bi pomogli, neki fizioterapeuti propisuju, ili ih pacijenti sami mogu kupiti , različita pomagala za koljeno, štitnike za koljeno ili trake (ortopedska pomagala za koje se koristi naziv "ortoze") za koje se vjeruje da ispravljaju krivo poravnavanje.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je ispitati je li nošenje ortoze za koljeno u ljudi s boli u prednjem dijelu koljena smanjuje bol u koljenu, poboljšava funkciju koljena i povećava sposobnost u svakodnevnim aktivnostima i sportu. Također se željelo utvrditi jesu li nuspojave, kao što su kožni problemi, povezani s korištenjem ortoze za koljeno. Isto se tako željelo utvrditi koji je najbolji tip ortoze za koljeno i je li nošenje ortoze za koljeno bolje od ostalih tipova intervencija kao što je vježbanje.

Značajke istraživanja

Pretražena je literatura dostupna do lipnja 2015. Nađeno je pet studija koje su uključile 368 odraslih osoba s PBS-om. Ispitanici su uključeni u domovima zdravlja u tri studije, a u ostale dvije studije su to bili vojni pripravnici. Svih pet studija su bile male i s visokim rizikom od pristranosti, što znači da njihovi zaključci ne moraju bit pouzdani.

Studije su analizirale tri različita tipa usporedbe: ortoze za koljeno i vježbanje u usporedbi sa samim vježbanjem; jedan tip ortoze u usporedbi s drugom vrstom; i ortoza za koljeno u usporedbi s vježbanjem. Nijedna studija nije procijenila način korištenja ortoze za koljeno, kao što je nošenje ortoze cijeli dan ili samo tijekom fizičke aktivnosti.

Ključni rezultati

Svih pet istraživanja je uspoređivalo ortozu za koljeno (kao štitnik, steznik ili traku) kombiniranu s vježbanjem u usporedbi sa samim vježbanjem. Te studije sadrže dokaze niske kvalitete koji pokazuju kako nošenje ortoze za koljeno nema razlike na bol u koljenu (rezultati triju studija) i funkciju (rezultati dviju studija). Niti jedna od tri studije nije prikazala rezultate ispitivanja kvalitete života, korištena sredstva ili zadovoljstvo ispitanika. Jedna studija je opisala da su obojici ispitanika koja su odustala od vojnog treninga zbog boli u koljenu bila u skupini koja je primala ortoze za koljeno. Jedna loše opisana studija je pronašla da je više od trećine koljena bilo bolno ili su se dogodila oštećenja kože u onih kojima su dani štitnici za koljeno.

Tri studije su pružile vrlo nisku kvalitetu dokaza za pojedinačne usporedbe različitih tipova ortoza za koljeno: štitnik za koljeno u usporedbi sa steznikom (63 ispitanika), traka za iver sa štitnikom (31 ispitanik), i steznik za koljeno s prstenom za iver nasuprot samog steznika za koljeno (44 koljena). Nijedna od tri studije nije pronašla bitne razlike između dvaju tipova ortoza za koljeno s boli u koljenu. Jedna studija nije našla važnu razliku u funkciji između štitnika i steznika za koljeno. Niti jedna od tri studije nije prikazala rezultate ispitivanja kvalitete života, korištenje sredstva ili zadovoljstvo ispitanika. Jedna studija je, usporedila traku za patelu sa steznikom za koljeno. Rezultati pokazuju da su obojica ispitanika koji su prekinuli vojni trening zbog boli u koljenu nosila steznik za koljeno. Jedna loše opisana studija je pronašla tri puta manje koljena s neugodom ili oštećenjem kože u onih kojima je dan steznik za koljeno s prstenom za patelu nego u onih kojima su dani samo steznici za koljeno.

Jedna studija (66 ispitanika) je uspoređivala ortozu za koljeno (koljenski štitnik) s vježbanjem. Ta je studija dala dokaze vrlo niske kvalitete koji pokazuju da nema nikakve klinički važne razlike između dvije intervencijske grupe u boli i funkciji koljena. Nisu opisani nikakvi drugi ishodi, uključujući komplikacije.

Zaključak

Nije pronađeno dovoljno dokaza o uporabi ortoza za koljeno u liječenju PBS-a. Cochrane sustavnim pregledom pronađeni su dokazi vrlo niske kvalitete iz studija koje su ispitale različite ortoze za koljena (koljene štitnike, steznike i trake) koji pokazuju da korištenje ortoze za koljeno ne može smanjiti bol u koljenu ili poboljšati funkciju koljena u kratkom vremenskom periodu (ispod tri mjeseca) u odraslih osoba koje su uz to bile uključene u program vježbanja za liječenje PBS-oma. Ti rezultati ukazuju potrebu provođenja studija visoke kvalitete koje su klinički relevantne kako bi se dobile bolje informacije o korištenju ortoza za koljeno za liječenje patelofemoralno bolnog sindroma.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Novak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information