Telerehabilitacija za osobe sa multiplom sklerozom

Istraživačko pitanje

Da li telerehabilitacija postiže bolje rezultate kod osoba s multiplom sklerozom u usporedbi s tradicionalnom skrbi licem u lice? Koje vrste intervencija telerehabilitacije su učinkovite, u kojim okolnostima i na što mogu utjecati?

Dosadašnje spoznaje

Multipla skleroza (MS) je česta bolest živčanog sustava koja pogađa mlade osobe, bez mogućnosti liječenja i uzrokuje dugoročnu invalidnost. Rehabilitacija pruža liječenje i terapije kako bi se smanjio utjecaj bilo invaliditeta i poboljšalo djelovanje. Unatoč napretcima u liječenju MS, uključujući rehabilitaciju, mnogi ljudi sa MS nisu u mogućnosti pristupiti sudjelovati u takvim terapijama zbog ograničenog kretanja, umora i sličnih pitanja te troškova povezanih s putovanjem. Telerehabilitacija je noviji pristup u pružanju programa rehabilitacije u kući pacijenta ili u zajednici, koja koristi telekomunikacijske tehnologije kao što su telefonske linije, video tehnologije, internet aplikacije i drugo. Širok raspon intervencija telerehabilitacije ispitivan je kod osoba sa multiplom sklerozom, međutim dokazi za njihovu učinkovitost su još uvijek nejasni.

Značajke studija

Ovaj Cochrane sustavni pregled je analizirao dokaze iz studija u kojima je ispitano koje intervencije telerehabilitacije djeluju na odrasle osobe sa MS-om. U sustavni pregled uključene su randomizirane kontrolirane studije u kjoima su ispitanici nasumice raspoređeni u skupine; takva vrsta istraživanja daje dokaze najviše kvalitete. Analizirane su studije koje su uspoređivale programe telerehabilitacije sa standardnom ili minimalnom skrbi, ili sa različitim vrstama programa rehabilitacije.

Ključni rezultati

Pronašli smo devet relevantnih studija u koje je iblo uključeno 531 sudionika (469 je bilo uključeno u analize), i u kojima je procijenjen niz različitih intervencija telerehabilitacije kod osoba s MS-om. Ispitane intervencije telerehabilitacije bile su složene i uključivale su više od jedne komponente rehabilitacije - fizičku aktivnost, obrazovne, bihevioralne rehabilitacije i liječenje simptoma. Te intervencije su imale različite ciljeve i koristile su različite tehnologije, tako da nije bilo moguće donijeti jedan ukupni zaključak temeljem svih pronađenih studija.. Metodološka kvaliteta uključenih studija je bila niska i varirala je među studijama.

Kvaliteta dokaza

U uključenim studijama pronađeni su dokazi "niske kvalitete" koji podupiru korist telerehabilitacije u smanjenju kratkoročne invalidnosti i ublažavanju simptoma kao što je umor kod odraslih s MS-om. Pronađeni su ograničeni dokazi koji podupiru korist od intervencija telerehabilitacije u smislu poboljšanja invalidnosti, ublažavanja simptoma i poboljšanja kvalitete života na dulji rok. Osim toga, rezultati koji su se mjerili u pronađenim studijama bili su vrlo različiti. Ni jedna studija nije zabilježila pojavu nikakvih ozbiljnih štetnih učinaka telerehabilitacije i nije bilo informacija o povezanim troškovima.

Postoji potreba za daljnjim istraživanjima kako bi se bolje procijenio učinak različitih vrsta telerehabilitacije i procijenila isplativosti tih intervencija u osoba s MS-om. Dokazi u ovom pregledu odnose se na literaturu dostupnu do srpnja 2014.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information