Kemoterapija u liječenju uznapredovalog karcinoma pluća ne-malih stanica u starijih osoba

Dosadašnje spoznaje

Karcinom pluća je najčešći uzrok smrti od zloćudnih bolesti u oba spola. Liječenje uznapredovale bolesti u odraslih se sastoji od kombinacije cisplatine ili karboplatine s drugim standardnim lijekovima. Malo je starijih osoba bilo uključeno u klinička istraživanja učinka kemoterapije, te su pitanja učinkovitosti i sigurnosti u toj populaciji ostala nerazjašnjena. U starijih se osoba često stoga primjenjuju blaži protokoli kemoterapije.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je ispitati učinak različitih kombinacija kemoterapije (jedan lijek koji nije platina, kombinacija bez platine i kombinacija s platinom) na preživljenje, kvalitetu života, smanjenje tumora i toksičnost u starijih osoba s uznapredovalim karacinomom pluća.

Obilježja istraživanja

Napravljen je sustavni pregled kliničkih istraživanja čiji su rezultati bili dostupni do 31. listopada 2014. godine, a koja su ispitivala učinak liječenja jednim lijekom koji nije platina s kombinacijom lijekova bez platine ili kombinacija lijekova bez platine s kombinacijom lijekova koji uključuje platinu, u bolesnika starijih od 70 godina s uznapredovalim karcinomom pluća ne-malih stanica. Uključili smo 51 istraživanje u ovaj pregled (7 studija primjene jednog lijeka koji nije platina s kombinacijm lijekova bez platine i 44 studije kombinacije lijekova bez platine s kombinacijom lijekova koji uključuju platinu), ali samo 19 studija je moglo biti uključeno u meta-analizu.

Ključni rezultati

Liječenje jednim lijekom koji nije platina u usporedbi s kombinacijom lijekova bez platine

Analizirano je 5 studija s ukupno 1294 ispitanika. Preživljenje je za te režime liječenja bilo podjednako učinkovito. Kombinacija lijekova bez platine je imala bolji učinak na smanjenje veličine tumora. Također je štetnost (toksičnost) bila slična, primjerice koncentracija hemoglobina, broj trombocita i bijelih krvnih stanica (neturofila). Samo u 2 istraživanja je ispitan učinak na kvalitetu života, ali zbog nedostatka podataka ti rezultati nisu mogli biti objedinjeni.

Liječenje bez platine u usporedbi s kombinacijom s platinom

Analizirano je 14 istraživanja koja su uključila 1705 starijih osoba. Liječenje platinom je omogućilo dulje preživljenje i bolje smanjivanje veličine tumora u starijih. Ti oblici liječenja su bili više toksični nego liječenje bez platine i imali su veći rizik za nalaz niskog hemoglobina i trombocita, umora, mučnine ili povraćanja, utrnulosti ili trnjenja ruku i stopala. U samo 5 istraživanja je ispitan učinak liječenja na kvalitetu života, ali rezultati se nisu mogli objediniti zbog nedostatnih podataka.

Kvaliteta dokaza

Liječenje jednim lijekom koji nije platina u usporedbi s kombinacijom lijekova bez platine

Kvaliteta dokaza je bila procijenjena kao niska zbog različitog načina prikazivanja rezultatima u pronađenim istraživanjima i zato jer su 3 studije prekinute ranije nego je planirano, a što također utječe na kvalitetu dokaza vezano za procjenu smanjenja veličine tumora i koncentracije hemoglobina, trombocita i leukocita. Za te ishode je provedba istraživanja bila također problematična, zbog čega su dokazi niske kvalitete.

Lijekovi bez platine u usporedbi s kombinacijom lijekova s platinom

Kvaliteta dokaza je smanjena na srednju za učinak kombinacije lijekova s platinom na preživljenje budući da 9 uključenih istraživanja nisu bila zamišljena za starije osobe. Način provedbe istraživanja je utjecao na kvalitetu dokaza o brzini smanjenja tumora nakon početka terapije, stopu smanjenja tumora i tokstičnosti. Za procjenu niske koncentracije hemoglobina i trombocita, smanjena je kvaliteta dokaza uslijed nepreciznog prikaza rezultata. Smatramo da ostala ograničenja, primjerice životna dob, nisu nužno prikladan kriterij za odabir najbolje vrste liječenja. Zdravstveno stanje se može znatno razlikovati u starijih osoba iste dobi. Ispitanici starije dobi uključeni u randomizirana istraživanja su odabrani na temelju strogih uključnih kriterija, te su mnogi zbog toga isključeni. Stoga ove rezltata treba oprezno tumačiti i klinički procijeniti izbor odgovarajućeg liječenja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information