Napredne tehnike odabira sperme za potpomognutu oplodnju

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje
Pretraženi su dokazi o primjeni naprednih tehnika odabira sperme u potpomognutoj oplodnji. Pretraživanje je uključilo sve napredne tehnike osim ultrajakog povećanja, a što je obrađeno u zasebnom Cochrane sustavnom pregledu. Važni ishodi ovog istraživanja su bili živorođena djeca, klinička trudnoća, pobačaj i fetalne abnormalnosti.

Dosadašnje spoznaje
In vitro fertilizacija (IVF, izvantjelesna oplodnja) s ili bez umetanja sperme u citoplazmu (intracitoplazmatsko umetanje spermija u jajnu stanicu, engl. intracytoplasmic sperm injection, ICSI) je standardna tehnika koja se primjenjuje kod parova sa smanjenom plodnošću (subfertilnih parova). Smatra se da odabir sperme visoke kakvoće može pospješiti udio živorođene djece u ovih parova. Napredne tehnike odabira sperme su složene metode za odabir zdravih, zrelih i po građi pravilnih spermija za oplodnju. Unatoč širokoj rasprostranjenosti uporabe ovih tehnika u mnogim centrima u svijetu, učinkovitost tih metoda nije poznata.

Obilježja istraživanja
Dvije su randomizirane kliničke studije uključene u ovaj sustavni pregled literature, a obuhvatile su 581 ženu. Obje studije su procijenile odabir sperme vezanjem na hijaluronsku kiselinu za ICSI, ali samo jedna studija je prikazala rezultate živorođene djece. Jedna studija je uspoređivala vezanje na hijaluronsku kiselinu u odnosu na konvencionalni ICSI i prikazala rezultate postignutih kliničkih trudnoća. Druga studija je usporedila dvije različite tehnike vezanja hijaluronskom kiselinom, SpermSlow i fiziološkim umetanjem sperme u citoplazmu (fiziološko intracitoplazmatsko umetanje spermija u jajnu stanicu; engl. physiological intracytoplasmic sperm injection, PICSI) te prikazali rezultate živorođene djece, kliničkih trudnoća i učestalosti pobačaja. Nisu nađene studije koje su koristile druge tehnike. Dokazi su pretraženi zaključno sa svibnjem 2014. godine.

Ključni rezultati

Postojeći dokazi nisu dostatni za procjenu učinkovitosti naprednih tehnika odabira sperme u potpomognutoj oplodnji. Dokazi nisu pokazali razliku između skupina u odnosu na ishode kliničkih studija. Daljnja istraživanja prihvatljive kakvoće su potrebna za mogućnost preporuke neke od naprednih metoda odabira sperme za primjenu u kliničkoj praksi.

Kvaliteta dokaza

Nađeni dokazi su niske kakvoće. Glavno ograničenje je nepreciznost, nepodudarnost podataka i loš prikaz rezultata studije. Podaci o važnim kliničkim ishodima kao što su živorođena djeca i nuspojave su oskudni.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr