Liječenje osteoporoze u ljudi s beta-talasemijom

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirali smo dokaze za učinkovitost i sigurnost za različito liječenje osteoporoze u ljudi s beta-talasemijom.

Dosadašnje spoznaje

Osteoporoza utječe na gustoću kostiju tijekom vremena i dovodi do povećanog rizika za lom. To je važan uzrok bolesti u ljudi s beta-talasemijom. Željeli smo pronaći najučinkovitiju dostupnu terapiju za liječenje osteoporoze i poboljšanje kvalitete života.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do 4. veljače 2016.

Značajke istraživanja

Cochrane sustavni pregled uključio je 4 klinička pokusa s 211 ljudi s beta-talasemijom, u dobi između 10 i 58 godina. Klinički pokusi su uspoređivali lijekove bifosfonate (alendronat, klodronat, neridronat i pamidronat) i cinkov sulfat u obje kontrolne skupine ili, kao u jednom kliničkom pokusu različite doze liječenja, s nasumično izabranim ljudima za oba liječenja. Tri klinička pokusa su se provodila dvije godine, od kojih jedan trenutno prikazuje samo podatke prikupljene nakon 12 mjeseci. Jedan klinički pokus se provodio 12 mjeseci.

Ključni rezultati

Tri klinička pokusa su procijenila liječenje bifosfonatima, u jednom kliničkom pokusu (118 ispitanika) je došlo do povećanja (u korist tretirane skupine) mineralne gustoće kostiju lumbalne kralježnice i kuka nakon 6 i 12 mjeseci, te vrata bedrene kosti samo nakon 12 mjeseci. U drugom kliničkom pokusu (25 ispitanika), mineralna gustoća kostiju slabinske (lumbalne) kralježnice povećala se je nakon 2 godine liječenja alendronatom i klodronatom. U 12-mjesečnom kliničkom pokusu u kojem su uspoređene različite doze pamidronata (26 ispitanika), skupina koja je uzimala 60 mg pokazala je veliko povećanje mineralne gustoće kostiju lumbalne kralježnice i podlaktice, veće od skupine koja je uzimala 30 mg, ali to nije bio slučaj s vratom bedrene kosti.

U kliničkom pokusu s dodatcima cinkovog oksida (42 ispitanika), povećala se mineralna gustoća kostiju lumbalne kralježnice i kuka nakon 12 i 18 mjeseci.

Navedeno je da nije bilo lomova u jednom kliničkom pokusu, ali taj ishod nije prikazan u tri klinička pokusa.

Nije bilo većih štetnih učinaka između skupine koja je primala bifosfonate i kontrolne skupine, ni u jednom kliničkom pokusu. Treba reći da se u ispitivanju s neridonatom koristilo manje analgetika i ispitanici su opisali manji intenzitet boli u leđima u skupini koja je uzimala bifosfonate. Štetni učinci nisu navedeni u kliničkom pokusu s bifosfonatima danim u različitim dozama, kao ni u kliničkom pokusu s dodatcima cinkova oksida.

Dakle, dokazi upućuje na povećanje mineralne gustoće vrata bedrene kosti, lumbalne kralježnice i podlaktice nakon davanja bifosfonata. To je također točno za lumbalnu kralježnicu nakon dodatka cinkova oksida. Potrebno je provesti dugoročne randomizirane kontrolirane pokuse, koji bi proučavali različito liječenje bifosfonatima i dodatcima cinkova oksida, u ljudi s beta-talasemijom koji imaju osteoporozu.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta uključenih kliničkih pokusa je bila različita. Iako su svi klinički pokusi počeli tako da su ispitanici nasumično primali različito liječenje, dva pokusa nisu točno opisala kako je to bilo provedeno. Također, nijedan od četiri klinička pokusa nije opisao kako su spriječili da ispitanici saznaju u koju će skupinu biti razvrstani.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ana Polunić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr