Niska doza naltreksona za liječenje aktivne Crohnoveronove bolesti

Što je Crohnova bolest?

Crohnovanova bolest je kronično upalno stanje crijeva, koje može zahvatiti probavni sustav od usta do anusa. Simptomi obično uključuju bol u trbuhu, proljev i gubitak težine. Ljudi koji boluju od Crohnove bolesti i koji su iskusili neke od navedenih simptoma imaju "aktivnu" bolest. Razdoblje u kojem simptomi prestaju zove se „remisija“.

Što je naltrekson?

Naltrekson je opioidni antagonist dugog djelovanja. To je lijek koji suzbija učinke opojnih droga. Obično se koristi za liječenje zloupotrebe alkohola i opioida te se uzima na usta. Specifični hormoni (proteini koji daju upute u tijelu), za koje se zna da su uključeni u odgovor boli, mogu biti uključeni u upalu koja je temelj Crohnove bolesti. Postoji mogućnost da se uzimanjem niske doze naltreksona stanje Crohnove bolesti može poboljšati.

Što su znanstvenici istraživali?

Istraživači su proučavali učinkovitost i sigurnost (tj. nuspojave) uzimanja niske doze naltreksona za indukciju remisije kod ljudi s aktivnom Crohnovom bolešću.

Rezultati istraživanja

Ovaj sustavni pregled literature pronašao je dvije male randomizirane kontrolirane studije koje su uključile ukupno 46 sudionika. Jedna studija uspoređivala je 12 tjedana liječenja naltreksonom u niskim dozama (4,5 mg / dan) s placebom (tj. lažnim lijekom kao što su tablete šećera) kod 34 odrasla bolesnika s aktivnom Crohnovom bolešću. Druga studija uspoređivala je 8 tjedana liječenja naltreksonom u niskim dozama (0,1 mg / kg do maksimuma 4,5 mg / dan) s lažnim lijekom, kod 12 djece s aktivnom Crohnovom bolešću. Rezultati iz obje studije nisu dali precizne podatke o udjelu pacijenata koji su postigli kliničku remisiju. Rezultati istraživanja provedenog na odraslim bolesnicima upućuju na to da naltrekson u niskim dozama može biti koristan u smislu kliničkog odgovora (tj. poboljšanja simptoma bolesti) i endoskopskog odgovora (tj. smanjenje upale crijeva kao što je pokazano ispitivanjem crijeva kolonoskopom). Nije bilo moguće utvrditi uzrokuje li uzimanje niske doza naltreksona specifične nuspojave, uključujući poremećaj spavanja, neobične snove, glavobolju, smanjenje apetita, mučninu i malaksalost,a zbog malog broja osoba koje su iskusile te probleme u provedenim studijama. Rezultate ovog pregleda literature treba tumačiti oprezno jer se temelje na malom broju bolesnika, a ukupna kvaliteta dokaza je, zbog nepreciznih rezultata, ocijenjena kao niska. Stoga se ne mogu donositi čvrsti zaključci glede učinkovitosti i mogućih nuspojava prilikom uzimanja niske doze naltreksona kod bolesnika s aktivnom Crohnovom bolešću. Kako bi se procijenila učinkovitost i moguće nuspojave liječenja aktivne Crohnove bolesti u odraslih i djece niskom dozom naltreksona, potrebne su daljnje randomizirane kontrolirane studije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Rea Ščepanović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information