Uzimanje koenzima Q10 za sprječavanje srčano-žilnih bolesti

Srčano-žilne bolesti (SŽB) su posljedica komplikacija srca i krvnih žila i velik su zdravstveni teret u cijelom svijetu. Međutim, smatra se da se rizik od SŽB može smanjiti promjenom niza čimbenika rizika kao što je prehrana. O dodatcima prehrani kao mogućem načinu sprječavanja SŽB trenutno se mnogo govori. Jedan takav dodatak je koenzim Q10, koji djeluje kao antioksidans. Manjak koenzima Q10 povezan je s nastankom SŽB. Stoga ovaj Cochrane sustavni pregled procjenjuje učinkovitost dodatka koenzima Q10 u prevenciji SŽB. Uključena su klinička ispitivanja gdje je koenzim Q10 kao jedan dodatak prehrani davan zdravim odraslim osobama ili onima s visokim rizikom od SŽB (ali bez dijagnoze SŽB) i mjerili srčano-žilne događaje ili glavne čimbenike rizika za SŽB, kao što su krvni tlak i razina lipida. Pronađeno je šest cjelovitih randomiziranih kontrolnih ispitivanja s ukupno 218 nasumično raspodijeljenih ispitanika. Sve se provodilo u sudionika s visokim rizikom od SŽB. Dvije su studije ispitivale samo dodavanje koenzima Q10, dok su četiri studije ispitivale dodavanje koenzima Q10 kod bolesnika liječenih statinima. Pokusi su bili mali i kratko su trajali, nijedan nije mjerio srčano-žilne događaje ni nuspojave, te se za dva od šest pokusa smatra da imaju visoki rizik od pristranosti. Vrlo malo malih ispitivanja je doprinijelo analizama i nikakvi zaključci se ne mogu izvući trenutno. Također je pronađeno pet ispitivanja koja još uvijek traju, a njihovi rezultati će se dodati u analizu ovog sustavnog pregleda u dogledno vrijeme. Potrebno je napraviti više dugoročnih kako bi se utvrdio utjecaj koenzima Q10 na srčano-žilne događaje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Božena Armanda
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information