Lijekovi za liječenje spastičnosti (ukočenosti) nakon moždanog udara osim botulinum toksina

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi iz kliničkih pokusa u kojima je istraženo jesu li lijekovi (s izuzetkom botulinum toksina) bolji od placeba ili nekog drugog kontrolnog postupka za liječenje spastičnosti (ukočenosti mišića) u osoba koje su doživjele moždani udar.

Dosadašnje spoznaje

Cilj ovog istraživanja bio je analizirati podatke iz kliničkih pokusa na tu temu kako bi se vidjelo postoje li dokazi o djelotvornosti lijekova za liječenje ukočenosti mišića nakon moždanog udara. I ako djelotvorni lijekovi postoje, da li lijekovi koji djeluju na cijelo tijelo (sustavni lijekovi) imaju različite učinke u odnosu na lijekove koji djeluju na ograničeni dio tijela (lokalni lijekovi).

Obilježja uključenih istraživanja

Uključeno je 7 istraživanja s ukupno 403 ispitanika. Dokazi se odnose na studije objavljene do svibnja 2016. Uključene studije su se razlikovale. Dva istraživanja su koristila placebo kao kontrolu, a ostala su usporedila jedan lijek s drugim lijekom. Dva istraživanja usporedila su sustavne lijekove međusobno. Dva istraživanja usporedila su dva lokalna lijeka međusobno. Jedno istraživanje usporedilo je sustavni lijek s lokalnim lijekom.

Ključni rezultati

Rezultati istraživanaj su se razlikovali, zbog čega nije moguće donijeti jasne zaključke. Dva istraživanja u kojima je placebo korišten kao kontrola dala su suprotstavljene rezultate. Kad su se ti rezultati zajedno analizirali pokazalo se da je terapijska skupina imala veću korist. Ta dva istraživanja daju jasne dokaze da uzimanje lieka kao terapije povećava rizik od razvoja nuspojava. Ovaj sustavni pregled literature ukazuje na manjak kliničkih pokusa iz ovog područja, zbog čega nema dovoljno dokaza o djelotvornosti lijekova (osim botulinum toksina) za liječenje ukočenosti mišića nakon moždanog udara. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo kad je najbolje početi terapiju i koja je doza najbolja.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza se razlikovala. Sve osim jedne studije ocijenjene su visokim rizikom od pristranosti, što znači da njihovi rezultati nisu pouzdani. Broj ispitanika u uključenim istraživanjima bio je relativno malen za kliničke pokuse koji ispituju lijekove. U 3 od 7 studija sudjelovalo je 30 ispitanika ili manje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information