Intervencije za sprječavanje zlostavljanja starijih osoba


Istraživačko pitanje
Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je analizirati dostupna istraživanja kako bi se utvrdilo mogu li specifični programi i strategije biti korisni za sprječavanje ili smanjenje zlostavljanja starijih osoba (u dobi od 60 godina i starijih). Autori ovog istraživanja tražili su kliničke pokuse koji su ispitali kakav je učinak takvih programa ili strategija koji su bili usmjereni ili na same starije osobe ili osobe koje se brinu za njih (kao što su njihovi skrbnici ili osoblje domova za starije osobe).

Dosadašnje spoznaje

Zlostavljanje starijih osoba - tjelesno, psihološko ili seksualno, zanemarivanje i/ili financijsko iskorištavanje - često je, ali se nedovoljno prijavljuje. Zlostavljanje starijih osoba može biti pojedinačni izolirani incident ili se može ponavljati, a može biti i rezultat neodgovarajućeg djelovanja na takvo ponašanje. Zlostavljanje starijih osoba događa se u odnosima gdje postoji očekivanje da će postojati povjerenje, ali nažalost takvo ponašanje starijim osobama uzrokuje štetne posljedice i stres. Takvo zlostavljanje često provodi osoba koju stariji dobro znaju i s kojom su inače u nekakvom odnosu, kao što je supružnik, partner, član obitelji ili prijatelj. Starije osobe mogu zlostavljati i pružatelji usluga u ustanovama kao što su domovi za starije osobe i zdravstvene ustanove. Češće se događa kad osoblje nema dovoljno edukacije i nadzora, ili nemaju dovoljno resursa da bi preuzeli svoje odgovornosti. Taj se problem javlja širom svijeta i pogađa milijune starijih osoba, te za posljedicu ima velike ekonomske posljedice i za pojedince i za zdravstveni sustav. Zlostavljanje može uzrokovati lošije zdravlje, ozljede pa čak i prijevremenu smrt.

Datum pretraživanja literature

Literatura je pretražena zaključno do kolovoza 2015. Dodatno pretraživanje glavnih medicinskih baza literature provedeno je 16. ožujka 2016.

Osobitosti studija
Pronađeno je 7 istraživanja nakon što je pretraženo 19 različitih baza podataka. Sva ta istraživanja zajedno uključila su 1924 starijih ispitanika i 740 osoba koje s njima dolaze u kontakt (npr. skrbnici ili osoblje doma za starije osobe). Ta istraživanja opisala su metode za sprječavanje ili smanjenje zlostavljanja odraslih osoba. Uključeni su programi i strategije koji su analizirani u različitim okruženjima (kuća, zajednica, ustanove), doduše samo u zemljama visokih prihoda. Programi i strategije koji su istraženi uključuju metode za bolje otkrivanje zlostavljanja u kliničkoj praksi i zajednici, podršku žrtvama, povećanje svjesnosti o problemu zlostavljanja starijih osoba i provođenje edukativnih programa za poboljšanje vještina skrbnika. Većina istraživanja opisala je promjene u znanju i stavovima, a malo ih je mjerilo pojavu ili ponavljanje zlostavljanja. Istraživanja su trajala 6 do 24 mjeseca.

Ključni rezultati

Uključena istraživanja ukazuju da nije sigurno mogu li ciljane edukativne intervencije poboljšati znanje zdravstvenih i suradnih radnika ili skrbnika o zlostavljanju starijih osoba. Nije jasno da li veće znanje doista vodi do promjena u načinu na koji se te osobe kasnije ponašaju i može li to smanjiti zlostavljanje starijih osoba. Čini se da podrška i edukacija starijih osoba koje su žrtve zlostavljanja vodi do većeg broja prijava zlostavljanja, ali nije jasno da li veći broj prijava znači da se dogodio veći broj zlostavljanja ili su žrtve spremnije prijaviti zlostavljanje kad se dogodi.

Niti jedno istraživanje nije opisalo podatke za neželjene posljedice analiziranih pristupa.

Kvaliteta dokaza
Većina dokaza bila je niske ili vrlo niske kvalitete (zbog čega je umanjena pouzdanost tih zaključaka). To ograničava naše razumijevanje koje strategije i programi su najbolji za smanjenje ili sprječavanje zlostavljanja starijih osoba. Brojna istraživanja nisu jasno opisala svoj metodološki ustroj, uključila su malen broj ispitanika ili su imala previše različite rezultate da bismo mogli imati veliko povjerenje u te rezultate.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information