Antibiotici za sprječavanje infekcija nakon kirurgije čeljusti

Brojni se ljudi podvrgavaju kirurgiji čeljusti svake godine s ciljem ispravljanja malformacija (poremećaja razvoja). Iako je uočen rizik od infekcije nakon kirurškog zahvata, dosad nema suglasja o načinu na koji bi se trebali koristiti antibiotici za sprječavanje tih infekcija, kao niti o vrsti i dozi antibiotika koje bi trebalo koristiti.

Autori Cochrane sustavnog pregleda napravili su opsežno pretraživanje literature na tu temu. Prikupili su podatke iz svih studija koje su obradile to pitanje i saželi ih da bi odredili da li antibiotici mogu spriječiti infekciju nakon kirurškog zahvata, da li takva terapija ima kakve nuspojave, da li smanjuje broj dana koje pacijent treba boraviti u bolnici i da li poboljšava opće zdravstveno stanje bolesnika.

Pronađeno je 11 kliničkih studija. Zbirna analiza svih studija je pokazala da dulje davanje antibiotika prije operacije smanjuje rizik od infekcije kirurške rane, a ne može se sa sigurnošću reći kakav je učinak primjene samo jedne doze antibiotika prije operacije naspram davanja antibiotika u kratkom razdoblju. U tim studijama nisu pronađene informacije o nuspojavama antibiotika, ali u studijama gdje jesu bile istražene nisu utvrđene nuspojave. U pronađenim studijama nisu bile analizirane druge mjere ishoda koje bi bile zanimljive pacijentima ili zdravstvenim radnicima, i na temelju pronađenih informacija ne može se reći je li neki antibiotik bolji od nekog drugog.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information