Terapija traneksamičnom kiselinom (antifibrinolitik) za smanjenje smrtnosti u hitnoj medicinskoj službi i tijekom hitnih kirurških zahvata.

Hitni kirurški zahvat može se definirati kao operacija koja se mora obaviti u kratkom roku kako bi se sačuvao život, tijelo ili funkcionalne sposobnosti pacijenta. Povezan je s visokim rizikom od krvarenja i smrti. Antifibrinolitici, kao što je traneksamična kiselina, potiču zgrušavanje krvi tako što sprečavaju razgradnju krvnih ugrušaka. Prethodna istraživanja su pokazale da taj lijek smanjuje potrebu za transfuzijom krvi u bolesnika podvrgnutih planiranim kirurškim zahvatima. Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda literature imali su cilj analizirati randomizirana kontrolirana istraživanja koja su ispitala učinke traneksamične kiseline u bolesnika podvrgnutih hitnim kirurškim zahvatima. 

Rezultati ovog sustavnog pregleda pokazuju da traneksamična kiselina smanjuje vjerojatnost da će pacijent primiti transfuziju krvi za oko 30%. Učinak traneksamične kiseline na druge važne ishode, kao što je smrt i dalje nije jasan. Autori zaključuju da treba provesti veća istraživanja za procjenu učinaka traneksamične kiseline na relevantne ishode kao što su smrt u bolesnika podvrgnutih svim vrstama hitnih kirurških zahvata.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Bacinger
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information