Liječenje epilepsije u trudnica i razvoj djeteta

Dosadašnje spoznaje

Liječenje epilepsije u žena je vrlo važno nastaviti i tijekom trudnoće. Istraživanja provedena u posljednjih 25 godina pokazala su da djeca koja su bila izložena lijekovima za epilepsiju u majčinoj utrobi imaju veći rizik prirođenih malformacija ili zaostajanja u razvoju.

Istraživačko pitanje

Ovaj Cochrane sustavni pregled je proveden radi ustanovljavanja učinka lijekova za epilepsiju tijekom trudnoće na lošije postizanje kvocijenta inteligencije, jezičnih sposobnosti i pamćenja (razvoj živčanog sustava).

Obilježja uključenih studija

Ovaj pregled je uključio 28 kliničkih studija. Sudionici su bile žene s epilepsijom koje su uzimale standardne lijekove za epilepsiju u usporedbi s ženama bez epilepsije te ženama s epilepsijom, ali koje nisu uzimale lijekove za epilepsiju u trudnoći. Učinjena je usporedba ishoda u djece koja su bila izložena različitim lijekovima za epilepsiju u majčinoj utrobi. Dokazi uključeni u ovaj pregled su objavljeni zaključno do svibnja 2014.

Rezultati

Dokazi u djece izložene karbamezepinu u majčinoj utrobi su dvosmisleni, a što je vjerojatno posljedica načina provedbe studije. U starije djece koja su bila izložena karbamazepinu nije bilo razlike u kvocijentu inteligencije u odnosu na djecu koja nisu bila izložena. Nije pronađena povezanost doze karbamazepina i postignutih sposobnosti u djece.

Slabiji kognitivni razvoj je uočen u mlađe i starije djece koja su bila izložena natrijevom valproatu u majčinoj utrobi u odnosu na djecu koja su bila izložena drugim lijekovima za epilepsiju ili onima koji nisu bili izloženi. Povezanost sposobnosti djece i doze je nađena u šest studija, te su više doze povezane s nižim kvocijentom inteligencije u djeteta. Stupanj razlike povećava rizik niže postignutog obrazovanja.

Djeca koja su bila izložena karbamazepinima u majčinoj utrobi nisu se razlikovala od onih izloženih lamotriginu, ali je mali broj studija ovo istraživao. Također nije bilo razlike između djece izložene fenitoinu u odnosu na one izložene karbamazepinu ili lamotriginu.

Oskudni su podaci o novim lijekovima kao što su lamotrigin, levetriacetam ili topromat.

Kvaliteta studija

Kvaliteta provedbe studija je bila različita. Novije studije su bile bolje kvalitete, a što ukazuje na veću pouzdanost dokaza.

Zaključci

Ovim sustavnim pregledom je nađeno da djeca izložena valproatima u majčinoj utrobi imaju povećan rizik lošijeg živčanog razvoja u djetinjstvu i školsko doba. Većina dokaza ukazuje da izloženost karbamazepinu u majčinoj utrobi nije povezana s lošijim živčanim razvojem. Ne postoje podaci za sve lijekove za epilepsiju koji se koriste ili za sve oblike razvoja živčanog sustava. To znači da je donošenje odluke teško za majku i njezinog liječnika. Daljnja istraživanja su potrebna koja će omogućiti ženama i njihovim doktorima donošenje odluke temeljene na dokazima koji su lijekovi bez posljedica u generativnoj dobi.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information