Virtualna stvarnost kao alat za poboljšanje vještina potrebnih za operacije uha, grla ili nosa.

Istraživačko pitanje

Ovim Cochrane sustavnim pregledom se pokušalo procijeniti jesu li kirurzi koji su imali vježbe u simulatorima virtualne stvarnosti postigli jednake, ili bolje, rezultate za svoje pacijente od oni koji su educirani isključivo uobičajenim metodama učenja. Također je ispitano jesu li vježbe u virtualnoj stvarnosti dovele do jednakih (ili boljih) tehničkih kirurških vještina potrebnih za dobre operacijske ishode ili netehničkih vještina kao što su vještine donošenja dobrih odluka i vođenja operacijskog tima. Također se uzimala u obzir količina iskustva ispitivanika koji su sudjelovali u studijama, budući su neki bili specijalizanti, a drugi studenti medicine.

Dosadašnje spoznaje

Simulacija virtualne stvarnost se nudi kao alternativa uobičajenom programu obuke za operacije uha, grla i nosa. No, tek se treba utvrdit jesu li obuke putem simulacija virtualne stvarnost jednake, ili bolje, nego uobičajeni programi obuke. Kako je virtualna stvarnost poprilično nova tehnologija mali je broj komparativnih studija zbog čega je teško procijeniti njezinu vrijednost u programu edukacije kirurga.

Značajke istraživanja

Uključeno je devet studija koje su uključile ukupno 210 specijalizanata otorinolaringologije i studenata medicine. Četiri studije su usporedile edukaciju pomoću virtualne endoskopske operacije sinusa s uobičajenom edukacijom; jedna studija je usporedila virtualnu edukaciju za provođenje operacije endoskopske dakriocistorinostomije u usporedbi s teorijskim proučavanjem udžbenika; dvije studije su usporedile virtualnu disekciju temporalne kosti i provođenje iste operacije na mrtvacu te su dvije studije usporedile virtualnu disekciju temporalne kosti s edukacijom na modelima temporalne kosti u malim skupinama. Niti jednu studiju nisu financirali izvori koji bi mogli imati novčani interes od rezultata studije.

Ključni rezultati

Niti jedna studija nije procijenila utječe li edukacija putem virtualne stvarnosti na zdravlje pacijenata ili na netehničke vještine. Postoje dokazi koji podržavaju uvođenje edukacije pomoću virtualne realnosti kao dodatak edukaciji kirurga na račun toga što su tehničke vještine jednake, ili bolje, nego one koje se stječu uobičajenom edukacijom. Stoga bi se virtualna stvarnost mogla uvesti kao jedna od niza aktivnosti kroz koje prolaze specijalizanti kirurških programa. Također bi simulacija virtualne realnosti mogla biti dodatan alat za učenje studentima medicine.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza u ovom Cochrane sustavnom pregledu ocijenjena je kao "niska" (korištenjem GRADE sustav procjene kvalitete dokaza). Glavni razlog toga su sporna pitanja vezana za sam dizajn studija. Dokazi u ovom pregledu odnose se na literaturu dostupnu do 27. srpnja 2015.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Vlatković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information