Liječenje mučnine i povraćanja u hitnom prijemu

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su provedeni klinički pokusi kako bi se ispitala učinkovitost lijekova protiv mučnine i povraćanja u odraslih u hitnom prijemu.

Dosadašnje spoznaje

Mučnina i povraćanje su česti simptomi u hitnom prijemu i javljaju se uz mnoga stanja. To su uznemirujući simptomi koji mogu pogoršati postojeće stanje te uzrokovati dehidraciju (stanje kad je gubitak tekućine iz tijela veći od unosa). Postoje lijekovi za sprječavanje mučnine nakon operacije, ali nije poznato koji su najbolji za te smetnje u hitnom prijemu.

Značajke studija

Pregledana je literatura objavljena do kolovoza 2014. Uključeno je 8 kliničkih studija s ukupno 952 ispitanika. Ove studije su uključile u ispitivanje različite lijekove i različite doze, ali je placebo uključen samo u tri studije. Šest studija je bilo visoke kvalitete i s malim rizikom greške (tj. pristranosti gdje je stvarni učinak prenaglašen). U ovom pregledu smo uključili učinke lijekova koji su djelovali unutar jednog sata od davanja.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Ključni rezultat je učinak na mučninu u razdoblju do 60 minuta od primjene lijeka, učestalost povraćanja i nuspojave lijekova. U istraživanjima su prikazani samo rezultati mučnine nakon 30 minuta i nuspojave. U ovim istraživanjima je samo jedan lijek bio bolji od placeba i ostalih lijekova. Radi se o droperidolu u malom istraživanju s 97 ispitanika. Niti jedan drugi lijek nije bio bolji u usporedbi, te u nijednom istraživanju s placebom korišteni lijek nije bio učinkovitiji. Nuspojave su bile blage.

Ti rezultati ukazuju da se kod bolesnika u hitnom prijemu mučnina može ublažiti lijekovima ili placebom. Potporno liječenje, primjerice infuzijom (tekućine koje se daju intravenski), može biti dostatno za mnoge bolesnike. Kvaliteta dokaza je bila niska, uglavnom zbog nedostatnih podataka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information