Joga za prevenciju srčanih bolesti

Kardiovaskularne bolesti (KVB) velik su globalni problem. No, smatra se da se rizik od KVB može smanjiti djelovanjem na niz čimbenika rizika, kao što su povećanje tjelesne aktivnosti i opuštanje za smanjenje stresa – a oboje se postiže jogom. U ovom Cochrane sustavnom pregledu istražena je učinkovitost bilo koje vrste joge u zdravih odraslih i onih koji su pod rizikom od KVB.

Autori su pretražili znanstvene baze u kojima se objavljuju istraživanja kako bi pronašli randomizirane kontrolirane pokusa (kliničke pokuse u kojima su ispitanici nasumično raspoređeni u dvije ili više skupina) koji su ispitali učinak joge u odraslih s visokim rizikom od razvoja KVB. U analizu nisu uključena istraživanja s ispitanicima koji su već imali KVB (npr. srčani udar ili moždani udar). Pretražena je literatura objavljena do prosinca 2013.

Pronađeno je 11 kliničkih pokusa s ukupno 800 ispitanika. Nijedno od tih istraživanja nije bilo dovoljno veliko niti je trajalo dovoljno dugo da bi se ispitali učinci joge na smanjenje smrtnosti ili druge dugoročne ishode. Studije su se razlikovale po vrsti i trajanju joge, a duljina praćenja ispitanika varirala je od 3 do 8 mjeseci. Rezultati analize svih istraživanja pokazali su da joga ima blagotvorni učinak na dijastolički krvni tlak, HDL kolesterol i trigliceride (lipide u krvi), a učinak na lipoproteine niske gustoće (LDL) nije bio jasan. Nijedna od uključenih studija nije prikazala neželjene učinke, pojavu dijabetesa tipa 2 ili cijenu intervencije. Potrebna su dulja istraživanja visoke kvalitete kako bi se odredila učinkovitost joge za prevenciju KVB.

Dobiveni rezultati trebali bi se uzeti u obzir kao eksploratorni i interpretirati s oprezom zato jer su uključene studije bile kratkotrajne, s malim brojem ispitanika i visokim rizikom od pristranosti (zbog čega postoji rizik od krivih zaključaka).

Tools
Information