Korištenje informacijskih i komunikacijskih metoda za poticanje pacijenata s ozbiljnim mentalnim bolestima

U posljednje vrijeme došlo je do porasta uporabe informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-a) za dostavu informacija osobama s teškim mentalnim bolestima. IKT podrazumijeva svako tehničko sredstvo za dostavu informacija i komunikacije, a može uključivati uporabu telefona, televizije, radija, računala i ručnih uređaja.

Osobe s ozbiljnim mentalnim zdravstvenim problemima često imaju poteškoće pri pridržavanju plana liječenja, tj. pri slijeđenju plana liječenja. Mogu imati i poteškoće pri pamćenju uzimanja lijekova ili termina pregleda. Neugodne nuspojave lijekova također mogu dovesti do prestanka uzimanja lijekova, a nedostatak uvida u vlastitu bolest može dovesti do toga da ne vide potrebu za pridržavanjem plana liječenja. Nepridržavanje plana liječenja može dovesti do loših zdravstvenih ishoda, pa čak i do povratka bolesti i hospitalizacije. Postoji nekoliko metoda koje zdravstveni djelatnici koriste kako bi pomogli osobama s ozbiljnim mentalnim oboljenjima da poboljšaju pridržavanje plana liječenja; jedna od tih metoda je poticanje. Svrha poticanja je pomoći pacijentima da slijede upute za liječenje i da se pridržavaju termina liječenja pomoću podsjetnika putem telefonskih poziva, osobnih posjeta ili poslanog uputnog pisma. U novije vrijeme koriste se metode poticanja temeljene na informacijama i tehnologiji. Ovaj pregled istražuje učinkovitost poticaja temeljenih na IKT-u koji služe da bi se podržalo pridržavanje plana liječenja pacijenata s ozbiljnim mentalnim bolestima. Godine 2012. pretražena je literatura kako bi se našli randomizirana kontrolirana ispitivanja na tu temu. Dva ispitivanja koja su uspoređivala korištenje IKT poticanja u usporedbi sa standardnom njegom su se mogla uključiti u ovaj pregled. Autori sustavnog pregleda ocijenili su sigurnost podataka u ovim ispitivanjima kao "umjerenu" ili "nisku". Zbog male količine podataka nije moguće reći jesu li poticaji zasnovani na IKT-ovima učinkoviti. Samo je jedno ispitivanje mjerilo pridržavanje uzimanja lijekova. To ispitivanje je pokazalo da bi poticaji temeljeni na IKT-u mogli pomoći ljudima da redovito uzimaju lijekove, ali nedostaju jasni dokazi o koristi ovakve intervencije. Bilo je nekih pozitivnih učinaka na uvid pacijenata u vlastitu bolest. Međutim, uvid je bio bolji samo neko vrijeme nakon intervencije, a čini se da nema nikakve razlike kratkoročno. Nadalje, malen pozitivan učinak nađen je za zadovoljstvo pacijenata liječenjem, iako su rezultati analiza bili neprecizni. Također, mentalno stanje i kvaliteta života pokazali su neznatno poboljšanje. Nije bilo jasnih dokaza da je bilo koja intervencija manje prihvatljiva od druge. Ishodi poput korištenja usluga, ponašanja, troškova ili štetnih učinaka nisu prikazani. Postoji jedno ispitivanje koji je u tijeku, ali su potrebna dodatna dobro provedena ispitivanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Marija Franka Žuljević. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information