Lijekovi za ublažavanje boli kod Guillain-Barréovog sindroma

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je istražiti koji su lijekovi protiv boli djelotvorni i učinkoviti za pacijente oboljele od Guillain-Barréovog sindroma (GBS).

Dosadašnje spoznaje

GBS je rijetka bolest koja pogađa živce i korjenove živaca izvan mozga i kralježnične moždine. Nastaje zbog toga što vlastiti imunološki sustav počinje napadati živce. Ponekad taj proces potakne infekcija u tijelu. Bol kod GBS-a često se loše liječi i ne pridaje joj se dovoljna pozornost.

Značajke istraživanja

Napravljeno je opsežno pretraživanje medicinskih znanstvenih baza kako bi se pronašle studije koje su istražile djelotvornost lijekova protiv boli u pacijenata oboljelih od GBS-a. Pronađene su 3 studije s ukupno 277 ispitanika oboljelih od GBS-a, koji su nasumično bili raspoređeni u skupine koje su primale različite lijekove protiv boli. Dvije studije usporedile su dva lijeka protiv bolova (gabapentin ili karbamazepin) s placebom (lijek bez aktivne tvari). Treća studija usporedila je steroidni lijek s placebom.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Dva lijeka, gabapentin i karbamazepin, smanjila su intenzitet boli u usporedbi s placebom, ali je zabilježen manji broj nuspojava. Jedna je studija utvrdila da osobe koje uzimaju gabapentin osjećaju manje boli, pospanosti i da im treba manje dodatnih lijekova protiv bolova nego osobe koje uzimaju karbamazepin. Međutim, te su studije bile malene (uključile su mali broj ispitanika) i terapija je primjenjivana kroz kratko vrijeme. Jedna studija s 223 ispitanika je utvrdila da davanje metilprednizolona (steroidnog lijeka) nije bilo djelotvornije od placeba za pojavu boli ili ublažavanje boli. Studija nije opisala jesu li se kod bolesnika pojavile nuspojave.

Ovaj Cochrane sustavni pregled nije pronašao dovoljno dokaza da bi se moglo donijeti pouzdane zaključke o djelotvornosti lijekova protiv bolova uoboljelih od GBS-a. Iako su i gabapentin i karbamazepin ublažili intenztiet boli u usporedbi s placebom, i opisano je malo nuspojava, studije su uključile malen broj ispitanika i bile su niske kvalitete. Potrebne su veće studije, visoke kvalitete, kako bi se potvrdili rezultati da su ti lijekovi djelotvorni i sigurni kod osoba koji pate od boli nakon početka GBS-a. Također bi trebalo provesti dugoročne studije o liječenju boli u oboljelih od GBS-a, a te studije bi osim procjene ublažavanja boli trebale istražiti i kvalitetu života.

Ovaj je Cochrane sustavni pregled prvi put objavljen 2013., a pretraživanje literature ponovljeno je 2014. godine i pritom nisu pronađene nove studije. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do studenog 2014.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information