Učinak različitih načina plaćanja na ponašanje liječnika dentalne medicine u primarnoj praksi

Način plaćanja usluga može utjecati na ponašanje kliničara koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Sustavni pregledi u medicini ustanovili su da promjena načina na koji su liječnici plaćeni može dovesti do bitnih promjena glede vrste aktivnosti koje oni obavljaju. Na primjer, plaćanje naknade za određene usluge može povećati broj obavljenih usluga, iako ne mora dovesti do napretka u konačnom ishodu liječenja pacijenta.

Glavne metode za plaćivanje liječnika dentalne medicine koji rade u primarnoj zaštiti obuhvaćaju:

1. Naknadu za plaćanje usluge (honorar isplaćen liječniku dentalne medicine za svaki oblik usluge ili jedinicu skrbi koju navedeni omogućava).

2. Isplata stalne plaće (ukupna suma isplaćena liječniku dentalne medicine za određeni broj sati rada ili primljenih posjeta tjedno).

3. Glavarina (isplata koja se temelji na broju i vrsti pacijenata za čiju je skrb liječnik dentalne medicine zadužen).

4.Kombinirana isplata (kombinacija navedenih).

Ovaj Cochrane sustavni pregled je uključio dva istraživanja koja su ispitala učinke različitih metoda plaćanja rada na ponašanje 821 liječnika dentalne medicine iz 503 ordinacije dentalne medicine koje uključuju 4.771 pacijenta. Oba su obavljena unutar Velike Britanije. Jedno istraživanje se bavilo utjecajem plaćene naknade po usluzi i edukacijskom intervencijom na pečaćenje fisura (razmaka) između trajnih kutnjaka. Drugo istraživanje je usporedilo utjecaj plaćanja glavarine i plaćanje naknade po usluzi na kliničko djelovanje liječnika dentalne medicine primarne skrbi i razinu zabilježenog karijesa kod ta dva načina plaćanja.

Prvo istraživanje je ustanovilo povećanje kliničke aktivnosti povezano s plaćanjem naknade po usluzi. U drugom istraživanju, liječnici dentalne medicine koji su radili po principu primljene glavarine više su popravljali karijes u kasnoj fazi od onih koji su radili po principu primljene naknade po usluzi. Liječnici dentalne medicine plaćeni glavarinom navikli su rjeđe viđati svoje pacijente i rjeđe raditi ispune, ali daju više preventivnih savjeta.

Nije pronađeno dovoljno informacija za procjenu isplativosti različitih metoda plaćanja doktora dentalne medicine u primarnoj skrbi.

Novčani poticaji unutar sustava vrjednovanja mogu potaknuti promjene kliničke aktivnosti poduzete od strane liječnika dentalne medicine. Međutim, broj dostupnih istraživanja na ovu temu je ograničen i vjerodostojnost dokaza je mala/vrlo mala za sve ishode istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Mia Nikolov
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information