Intervencije za smanjenje rizika i promicanje inkluzije (uključenja) djece i mladih ljudi s ulice

Procjenjuje se da milijuni djece i mladih ljudi žive i rade na ulicama diljem svijeta. Mnogi su pokazali značajnu otpornost i snažne vještine suočavanja sa stresom, ali i dalje ranjive na rizike. Kako bi osigurali najbolje šanse za njih u životu, potrebne su službe da se smanje rizici i spriječi marginalizacija iz matičnog društva. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature uključeno je 13 istraživanja koje su ispitale 19 intervencija kao što su usluge za podršku djeci i mladima povezanih s ulicom - sve to u zemljama sa visokim dohotkom. Najviše su uspoređivali usluge na temelju terapije u odnosu na uobičajena skloništa i usluge, ili u odnosu na druge terapeutske / zdravstvene intervencije. Pronašli smo mješovite rezultate među ovim studijama. Rezultati općenito ukazuju da su ispitanici koji su dobivali terapiju i oni koji su koristili uobičajene usluge imali sličnu korist. Buduća istraživanja trebaju uzeti u obzir koristi uobičajenih usluga skloništa, osobito u zemljama s niskim i srednjim dohotkom, a trebala bi se usmjeriti na djecu i mlade ljude povezane sa ulicom. Niti jedna od studija nije uključila sudionike usporedive s djecom s ulice u zemljama sa niskim dohotkom, koji mogu biti na ulici prvenstveno kako bi zaradili za život, ili kao posljedica rata, migracija ili urbanizacije. Sveukupno je kvaliteta dokaza uključena u ovaj pregled ocijenjena kao niska do umjerena.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information