Svakodnevno uzimanje nadomjestaka željeza za poboljšanje zdravlja u žena koje imaju menstruaciju

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirano je koji su učinci željeza, koje se uzima na usta (oralno) najmanje pet dana u tjednu, na zdravstvene ishode kod žena koje imaju menstruaciju (u odnosu na ne-davanje željeza).

Dosadašnje spoznaje

Manjak željeza (smanjena količina željeza pohranjenog u tijelu) i anemija (niska razina hemoglobina - zdravih crvenih krvnih stranica - u krvi) su česti problemi u cijelome svijetu, pogotovo u žena. Niska razina željeza može s vremenom uzrokovati anemiju (anemija uzrokovana nedostatkom željeza). U cijelome svijetu, od žena koje nisu trudne anemično ih je oko jedne trećine. Problem se najviše javlja u zemljama s niskim prihodima, ali manjak željeza i anemija su sve češći u žena širom svijeta. Smatra se da anemija uzrokovana nedostatkom željeza narušava zdravlje i dobrobit žena te su nadomjesci željeza - tablete, kapsule, sirupi ili kapi koje sadrže željezo - često u uporabi za prevenciju ili liječenje ovog stanja. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi iz kliničkih pokusa kako bi se vidjelo koji su mogući dokazi o željezu, koje se uzima oralno najmanje pet dana u tjednu, za poboljšanje zdravstvenih ishoda kod žena koje su reproduktivne dobi, ali nisu trudne (žene koje imaju menstruaciju).

Datum pretraživanja literature

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirana je literatura dostupna do studenoga 2015.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključena su istraživanja koja uspoređuju učinke željeza u odnosu na učinke bez željeza kada se ono daje barem pet dana tjedno ženama koje imaju menstruaciju. Pronađeno je 67 istraživanja u kojima je sudjelovalo 8506 žena koje su ispunjavale uvjete za uključivanje u pregledni članak. Istraživanja su većinom trajala između jednog i tri mjeseca. Najčešće korišten oblik željeza bio je željezov sulfat.

Ključni rezultati

Pronađeni su dokazi da uzimanje nadomjestaka željeza smanjuje učestalost anemije i manjka željeza te podiže razine hemoglobina u krvi i u skladištima željeza. Nadomjesci željeza jasno povećavaju rizik nuspojava kao što su zatvor stolice (konstipacija) i bol u trbuhu.

Kvaliteta dokaza

Pronažena je visoka kvaliteta dokaza da uzimanje željeza poboljšava razinu hemoglobina i uzrokuje promjene u funkciji crijeva, ali umjerena kvaliteta dokaza da željezo smanjuje učestalost anemije i nedostatak željeza. Dokazi za učinke željeza na ostale ishode, kao što je bol u trbuhu, su niske kvalitete. Nema podataka o učincima željeza na smrtnost u ovoj populacijskoj skupini.

Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se saznalo ima li uzimanje nadomjestaka željeza, najmanje pet dana u tjednu, utjecaj na ključne zdravstvene ishode.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Antonela Madunić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information