Terapija antibioticima u liječenju infekcija meticilin rezistentnog Staphylococcus aureusa (MRSA) u osoba s kirurškim ranama

Neke osobe nakon operacije razviju infekcije rana. Te su infekcije obično uzrokovane bakterijama. Većina tih rana zacijeli prirodno ili nakon terapije rutinskim antibioticima. Međutim, neke bakterije su otporne na rutinske antibiotike, na primjer, na meticilin rezistentan Staphylococcus aureus (MRSA). MRSA infekcije nakon operacija su rijetke, ali mogu se pojaviti u ranama (infekcije mjesta operacije), prsima ili krvotoku (bakterijemija). Infekcije kirurške rane uzrokovane s MRSA javljaju se u između 1 i 33% osoba podvrgnutih operaciji, ovisno o vrsti operacije; infekcije mogu ugroziti život i uzrokovati produljenje boravka u bolnici.

Ne zna se koja je najbolja terapija antibioticima za osobu koja ima infekcije kirurške rane uzrokovane s MRSA. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je razriješiti tu dvojbu pretraživanjem medicinske literature kako bi se pronašle studije koje uspoređuju terapije različitim antibioticima za infekcije krirurške rane uzrokovane s MRSA. Uključene su samo randomizirane kontrolirane studije pošto one, ako se izvedu ispravno, daju najbolje informacije. Nije bilo ograničenja u pretraživanju studija prema jeziku ili godini objavljivanja. Dva autora pregleda su neovisno procjenjivala studije i izvukli informacije.

Pronađena je jedna studija koja je uspoređivala terapije različitim antibioticima za infekciju kirurške rane s MRSA. Studija je uključila 59 pacijenata koji su bili hospitalizirani zbog infekcije kirurške rane uzrokovane s MRSA. Trideset pacijenata primalo je antibiotik linezolid koji se može uzimati kao tableta ili kao intravenska injekcija. Preostali sudionici primali su drugi antibiotik vankomicin, koji se može dati samo intravenski. Vrste kirurških zahvata koje su sudionici imali nisu bile navedene. MRSA je eradicirana u više osoba koje su primale linezolid nego vankomicin. Bilo bi bolje kad bi taj rezultat potvrdili podatci iz drugih studija. Ova studija nije prikazala rezultate o drugim aspektima eradikacije MRSA tim antibioticima, poput:

1. je li rana brzo zacijelila;
2. duljinu boravka u bolnici;
3. kvalitetu života i;
4. je li korist terapije nadvladala mogući rizik od bilo kakvih neželjenih nuspojava lijeka.

Sveukupno, kvaliteta dostupnih dokaza bila je niska. Trenutačno se ne može preporučiti niti jedan pojedini antibiotik za liječenje infekcije kirurške rane uzrokovane s MRSA. Linezolid se čini boljim od vankomicina za eradikaciju infekcija kirurške rane uzrokovane s MRSA prema dokazima niske kvalitete iz te jedne male studije, ali šire implikacije te terapije nisu poznate. Potrebne su nove, dobro osmišljene randomizirane kliničke studije kako bi se pronašla najbolja terapija antibioticima za infekcije kirurške rane uzrokovane s MRSA.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information