Lokalna primjena lijekova za liječenje psorijaze vlasišta

Dosadašnje spoznaje

Osobe s kroničnom plak psorijazom često imaju promjene na koži vlasišta. Svrbež, crvenilo i ljuskaste promjene predstavljaju estetski problem i pacijentima je zbog njih neugodno. Lokalno liječenje (primjena na koži, kreme i masti) je najčešće prvi izbor, ali je primjena na vlasištu otežana. Postoje mnogi lijekovi za lokalnu primjenu, primjerice kortikosteroidi (steroidi), D vitamin, pripravci katrana, takrolimus, ditranol ili salicilna kiselina. Kortikosteroidi za lokalnu primjenu dijele se u 4 stupnja jačine: blagi, umjereni, jaki i vrlo jaki. Psorijaza je dugotrajna bolest i važno je znati koji oblik liječenja je najučinkovitiji i najsigurniji.

Istraživačko pitanje

Kakva je učinkovitost i sigurnost lijekova za psorijazu vlasišta?

Značajke istraživanja

U ovom Cochrane sustavnom pregledu pretražena je literatura i pronađeno je 59 randomiziranih kliničkih studija koje su uključile 11561 bolesnika. Trideset studija je provela ili sponzorirala farmaceutska tvrtka.

Kvaliteta dokaza

Sveukupno je kvaliteta dokaza bila umjerena za tri vrste liječenja koja su uključile koritkosteroide  (primjerice betametazon dipropionat), D vitamin  (kalciprotriol) i kombinirani pripravci. Istražili smo ublažavanje simptoma, poboljšanje kvalitete života i nuzpojave liječenja. Većina rezultata temelji se na kratkotrajnom liječenju do 6 mjeseci.

Ključni rezultati

Kombinacija lijekova je bila učinkovitija nego sami steroidi, ali je klinička korist bila upitna. Oba oblika liječenja psorijaze vlasišta su bili učinkovitiji od D vitamina.

Uslijed nedostatka podataka nije poznat učinak na kvalitetu života. Većina studija nije mjerila poboljšanje kvalitete života.

Liječenje D vitaminom je češće uzrokovalo nuspojave i odustajanje od liječenja u usporedbi sa steroidima ili kombiniranim pripravcima. Steroidi i kombinirani pripravci su podjednako uzrokovali nuspojave i odustajanje od liječenja. Štetne nuspojave su nađene samo u nekolicine bolesnika. Podaci o nuspojavama koje su bile razlogom odustajanja od liječenja nisu navedeni.

Bolesnici i istraživači su podjednako ocijenili učinkovitost lijekova, te su steroidi i kombinirani pripravci bili bolji od samog D vitamina. Statistički je kombinirano liječenje bilo učinkovitije od samog steroida, ali je klinički ishod upitan.

Od težih nuspojava zabilježene su nadraženost kože, svrbež i bolnost na mjestu primjene. Nuspojave na drugim dijelovima tijela su bile rijetke te vjerojatno nisu bile posljedica ovih lijekova.

Isptivani lijekovi tj. steroidi, D vitamin ili njihova kombinacije su bili učinkovitiji od vehikuluma (krema, šampon, tj. osnova za lijek) koji ne sadrži aktivne tvari. Svi ispitani steroidi su bili podjednako učinkoviti i sa sličnim nuspojavama unatoč razlikama u jačini.

Za ostale oblike liječenja, primjerice salicilna kiselina, pripravke katrana ili ditranol nije bilo dovoljno podataka za zaključivanje o učinkovitosti.

Zaključak

Steroidi i kombinacija steroida i D vitamina je pokazala najbolju učinkovitost s najmanjim rizikom nuspojava. Usporedba sigurnosti i male učinkovitosti kombiniranih pripravaka u odnosu na steroide, je pokazala da je lokalna primjena steroida prihvatljiva za kratkoročno liječenje.

Nužna su buduća istraživanja kako bi se riješilo pitanje učinkovitosti i sigurnosti lokalne primjene kortikosteroida različite jačine. Također treba ispitati utjecaj vehikuluma (krema ili šampon) na učinak lijeka. Potrebno je ispitivanje dugoročnog učinka lokalnog liječenja bez riskiranja sigurnosti pacijenata. Konačno, potrebno je više studija koje će ustanoviti vrstu liječenja koja doprinosi kvaliteti života ovih bolesnika.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information