Uloga željeza u liječenju anemije uzrokovane kemoterapijom u pacijenata oboljelih od karcinoma koji primaju lijekove za poticanje proizvodnje crvenih krvnih stanica

Istraživačko pitanje: Je li željezo bolje primjenjivati samo ili ga je bolje rabiti kao dodatak lijekovima koji potiču stvaranje crvenih krvnih stanica u liječenju ljudi kojima je dijagnosticirana anemija uzrokovana kemoterapijom?

Dosadašnje spoznaje: Trenutno liječenje anemije uzrokovane kemoterapijom provodi se lijekovima za poticanje stvaranja krvnih stanica u tijelu (eritropoeza), a u nekim slučajevima u liječenju anemije uzrokovane kemoterapijom primjenjuje se kombinacija željeza i lijekova za poticanje eritropoeze. U nekim slučajevima strategija liječenja bez primjene terapije ili čekanje i promatranje te transfuzija crvenih krvnih stanica mogle bi biti sigurne ili prihvatljive mogućnosti. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je procijeniti prednosti i nedostatke primjene željeza u liječenju anemije uzrokovane kemoterapijom.

Datum pretraživanja literature: Dokazi se odnose na istraživanja dostupna do veljače 2016. godine

Obilježja uključenih istraživanja: U pregled literature smo uključili osam znanstvenih istraživanja koja su usporedila lijekove koje potiču eritropoezu u kombinaciji sa željezom nasuprot primjeni samo lijekova koji potiču eritropoezu, a na ukupnom uzorku od 2087 sudionika Nismo pronašli nikakve studije koje su istražile željezo nasuprot primjene samo lijekova za poticanje eritropoeze.

Izvori financiranja istraživanja: Sva uključena istraživanja financirala je farmaceutska industrija.

Ključni rezultati: Dodavanje željeza uz liječenje lijekovima za poticanje eritropoeze (ESAs) poboljšava hematopoetski odgovor u ljudi s anemijom uzrokovanom kemoterapijom (CIA). Uzimanje dodatka željeza uz lijekove za poticanje eritropoeze može smanjiti rizik od transfuzije krvi o poboljšati razinu hemoglobina. Nema dokaza o poboljšanju kavlitete života uzimanjem nadopune željeza.. Nismo našli nikakav dokaz u razlici vremena potrebnog za hematopoetski odgovor ni rizika razvoja ugrušaka u ljudi s anemijom uzrokovanom kemoterapijom liječenih željezom i lijekovima za poticanje eritropoeze u usporedbi sa samim lijekovima za poticanje eritropoeze. U četiri istraživanja koja su pokazala takav rezultat, među 997 sudionika nije bilo opisanih smrtnih slučajeva povezanih s liječenjem. Ostale nuspojave uključuju opstipaciju, povraćanje i proljev, a bile češće su zabilježene kombinacijom lijekova za poticanje eritropoeze i željeza nasuprot liječenja samo lijekovima za poticanje eritropoeze. Niti jedno istraživanje nije dalo podatke o preživljenju.

Kvaliteta dokaza: Kvaliteta dokaza za reakciju tijela u smislu stvaranja krvnih stanica (hemopoetska reakcija) bila je visoka. Kvaliteta dokaza za transfuziju crvenih krvnih stanica bila je umjerena, dok zbirna statistička procjena ima velike varijacije. Kvaliteta dokaza o promjeni krvne koncentracije hemoglobina i vremena koje je prošlo do hematopoetske reakcije bila je niska, dok ukupna procjena veoma se razlikovala među studijima. Kvaliteta dokaza za kvalitete života bila je visoka. Kvaliteta dokaza za rizik stvaranja ugruška u krvnim žilama zajedničkom procjenom je utvrđena kao umjerena. Budući da je uključeni RCT imao kraće vrijeme praćenja (do 20 tjedana), dugoročni učinci željeza kao dodatka ostali su nepoznati.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Lidija Zrno
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information