Dugodjelujući FSH ili svakodnevno davanje FSH ženama tijekom postupaka medicinski potpomognute oplodnje

Istraživačko pitanje

Ciljevi ovog Cochrane sustavnog pregleda bili su usporediti djelotvornost i sigurnost tjednog davanja (dugodjelujućeg) folikul-stimulirajućeg hormona (FSH) u usporedbi sa svakodnevnim davanjem FSH ženama koje su u postupku medicinski potpomognute oplodnje (MPO). Ti postupci uključuju izvantjelesnu oplodnju (in vitro fertilizacija, IVF) ili cikluse intracitoplazmatske injekcije spermija (ICSI).

Dosadašnje spoznaje

Kad se provode postupci MPO kao što su IVF ili ICSI, oplodnja jajašca događa se izvan tijela žene. Potrebno je uzeti brojne jajne stanice kako bi se povećao broj oplođenih jajnih stanica za vraćanje u maternicu žene. Sazrijevanje većeg broja jajnih stanica postiže se stimulacijom jajnika pomoću FSH. Kad se provode ti medicinski postupci, postoji rizik od izazivanja sindroma hiperstimulacije jajnika (OHSS). OHSS je ozbiljna štetna posljedica terapije, koja može uzrokovati bolest ili smrt.

Trenutni terapijski režimi stimulacije rasta višestrukih jajnih stanica propisuju dnevne injekcije FSH tijekom prvih sedam dana terapije. Nova terapija koja je danas dostupna zamjenjuje sedam dnevnih injekcija sa samo jednom injekcijom FSH koja se daje za cijeli tjedan. Nova terapija je ugodnija za pacijente jer svakodnevne injekcije mogu uzrokovati nelagodu i mogu biti veliko opterećenje za ženu. 

Značajke istraživanja

U ovaj Cochrane sustavni pregled uključeno je 6 randomiziranih kontroliranih istraživanja koja su usporedila davanje FSH jednom tjedno ili svakodnevno u 3753 žene kojima je izazvana kontrolirana stimulacija jajnika kao dio IVF/ICSI ciklusa. Ispitanice su bili u dobi od 18 do 41 godina. Studije su koristile različite tjedne doze FSH, od 60 do 240 mikrograma. Pet studija opisalo je rezultate za broj živorođene djece, i svih 6 studija prikazalo je stopu nastanka OHSS (glavni rezultati). Dokazi u ovom sustavnom pregledu odnose se na studije objavljene do lipnja 2015. godine. 

Ključni rezultati

Nije bilo razlike u broju živorođene djece između srednje doze (150 do 180 mikrograma) tjednog FSH i davanja svakodnevnih injekcija FSH. Nije bilo dokaza za smanjeni broj živorođene djece u žena koje su primili niže doze (60 do 120 mikrograma) tjednog FSH u usporedbi sa svakodnevnim injekcijama FSH. Samo jedna studija koristila je visoke doze tjedog FSH pa se ne mogu donijeti zaključci o toj dozi. Nisu pronađeni dokazi o razlikama između tih skupina u stopi razvoja OHSS-a. Autori zaključuju da je srednja doza (150 do 180 mikrograma) tjednog FSH sigurna terapijska mogućnost te da je jednako djelotvorna kao i svakodnevno davanje FSH u smislu broja živorođene djece.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza procijenjena je kao umjerena. Pet od šest studija financirao je isti proizvođač lijekova.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information