Dodatne rukavice ili posebne vrste rukavica za sprječavanje ozljeda iglama i instrumentima kod zdravstvenih radnika

Pozadina

Zdravstveni radnici se mogu slučajno ozlijediti iglama ili oštrim instrumentima koji se koriste za liječenje pacijenta. Takva ozljeda povezana je s malim rizikom infekcije zdravstvenog radnika bolestima koje uzrokuju mikroorganizmi kao što su hepatitis ili HIV. Stoga je važno spriječiti kontakt s krvlju da bi se spriječila infekcija. Autori Cochrane sustavnog pregleda procijenili su da li korištenje rukavica, više od jednog para rukavica ili specijalne rukavice mogu spriječiti ozljedu kože iglama ili oštrim instrumentima. Pronađene su 34 studije u kojima je analiziralo 6890 operacija i koje su objavljene do lipnja 2013. godine. Sve su studije bile učinjene među kirurškim zdravstvenim radnicima.

Usporedba između dva para rukavica ili samo jednog para

U 12 studija je pokazano da dva para rukavica smanjuju broj perforacija na rukavicama za 71% u usporedbi s jednim parom rukavica. U tri studije je pokazano da dva para rukavica smanjuju pojavu krvavih mrlja na koži za 65%. Utjecaj na smanjenje broja ozljeda iglama, koje su zdravstveni radnici sami prijavljivali, bio je manje jasan.

Tri para rukavica u usporedbi s dva para običnih rukavica

Jedna studija niske kvalitete pokazala je da tri para rukavica u usporedbi s dva para rukavica mogu dodatno smanjiti perforacije rukavica.

Par debljih ili specijalnih rukavica u usporedbi s parom običnih rukavica

Pet studija niske kvalitete pokazalo je da je broj perforacija sličan s debljim i s tanjim rukavicama. U dvije studije niske kvalitete uporaba jednog para rukavica od tkanine u usporedbi s uobičajenim rukavicama smanjila je perforacije u usporedbi s dva para ili normalnim rukavicama. Slični rezultati nađeni su za rukavice načinjene od specijalnih materijala kao što su tkanina ili čelik, koji se koriste između normalnih rukavica.

Indikatorske rukavice

Indikatorske rukavice mijenjaju boju na mjestu gdje se probuše. Dvije su studije pokazale da takve rukavice smanjuju broj perforacija po rukavici, ali ne i ukupan broj perforacija.

Osjetljivost prstiju

Nije bilo naznaka da korištenje više slojeva rukavica smanjuje osjetljivost prstiju.

Zaključak

Kirurzi i drugo kirurško osoblje mogu smanjiti rizik od zaraze ozbiljnim infekcijama nošenjem dva para rukavica umjesto jednog para rukavica. Uporaba tri para rukavica ili rukavica načinjenih od posebnih materijala vjerojatno dodatno smanjuje rizik, ali je potrebna dodatna procjena. Također su potrebna dodatna istraživanja kako bi se procijenilo da li različite rukavice ili njihove kombinacije imaju sličan preventivni učinak u drugih zdravstvenih radnika koji se ne bave kirurškim disciplinama.

Tools
Information