Multidisciplinarna rehabilitacija nakon liječenja tumora mozga

Tumor mozga ima za posljedicu cijeli niz simptoma i poteškoća, uključujući psihološke, kretanje ili samostalnost, veze i posao, a što sve utječe na kvalitetu života. Ti simptomi i poteškoće se mogu ublažiti multidisciplinarnom rehabilitacijom, a koju pružaju različiti profili zdravstvenih djelatnika (primjerice liječnici, medicinske sestre i ostali) u organiziranom sustavu.

Nađeno je jedno kontrolirano kliničko istraživanje (niske kvalitete) koje je usporedilo multidisciplinarnu rehabilitaciju sa standardnim ambulantnim liječenjem, a uključilo je 106 bolesnika. Program multidisciplinarne rehabilitacije je trajao 8 tjedana, a rezultat liječenja je procijenjen nakon 3 i 6 mjeseci po završetku programa.

Postoje određeni dokazi o koristi multidisciplinarne rehabilitacije u ublažavanju ograničenja bolesnika s primarnim tumorom mozga. Bolesnici u skupini multidisciplinarne rehabilitacije su imali poboljšanje funkcija, primjerice stolice i mokrenja, kognitivne funkcije, u usporedbi sa skupinom liječenom na standardni način. Nije bilo neželjenih učinaka multidisciplinarne rehabilitacije. Postojeća istraživanja su nedostatna i potrebna su daljnja i to visoke kvalitete radi ispitivanja učinka različitih vidova multidisciplinarne rehabilitacije za ove bolesnike.

Ovaj Cochrane sustavni pregled prikazuje dokaze koji su bili dostupni do siječnja 2015.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information