Smanjuju li rast kortikosteroidi koje udišu djeca s postojanom astmom?

Pitanje koje postavlja Cochrane sustavni pregled:Procijenjeni su dokaze o tome utječu li na rast kortikosteroidi koje udišu djeca s postojanom astmom, tj. s težom astmom koja zahtijeva redovito uzimanje lijekova za suzbijanje simptoma.

Dosadašnje spoznaje: Smjernice za liječenje astme preporučuju kortikosteroide koji se udišu (KKU) kao prvu crtu liječenja djece s postojanom astmom. Premda se liječenje KKU-om općenito smatra neštetnim za djecu, roditelji i pedijatri ipak sumnjaju da postoji potencijalno nepovoljan učinak KKU-a na rast.

Razdoblje koje pokriva pretraživanje literature: Studije objavljene do siječnja 2014.

Značajke studija: U ovaj sustavni pregled uvrštena su klinička ispitivanja koja su uspoređivala najmanje tromjesečno dnevno uzimanje kortikosteroida danih s pomoću bilo koje naprave za udisanje s placebom ili nesteroidnim lijekovima djeci s postojanom astmom, u dobi do 18 godina.

Najvažniji rezultati: U sustavni pregled uključeno je 25 ispitivanja, s ukupno 8471 djece s blagom do umjereno postojanom astmom (5128 liječenih KKU-om i 3343 koji su primali placebo ili nesteroidne lijekove). Od odabranih ispitivanja, njih 80% je provedeno u više od dva različita centra pa su nazvani multicentričnim; pet ih je bilo međunarodno, multicentrično, provedeno u zemljama s visokim i s niskim prihodima stanovnika u Africi, Aziji i pacifičkoj regiji, Europi i u obje Amerike. Farmaceutske su tvrtke financijski poduprle njih 68%.

Metaanaliza (statistički postupak koji združuje rezultate više ispitivanja, stvarajući tako dokaz visoke razine) je sugerirala da bi djeca dnevno liječena KKU-om mogla rasti otprilike pola centimetra godišnje manje nego ona koja te lijekove nisu primala u prvoj godini liječenja. Razmjer zaostajanja u rastu povezan s KKU-om mogao bi ovisiti o tipu lijeka. Čini se da je smanjenje rasta najveće u prvoj godini liječenja, a manje je izraženo u susljednim godinama uzimanja lijeka. Argument koji donosi ovaj sustavni pregled dopušta zaključak da dnevno uzimanje KKU-a može uzrokovati malo smanjenje visine djece u dobi do 18 godina koja imaju postojanu astmu. Učinak se čini minimalnim u odnosu na korist koju ti lijekovi donose u suzbijanju astme.

Kvaliteta dokaza: Od 25 pregledanih ispitivanja, 11 ih nije navelo kako su osigurali da sudionici ispitivanja pri razvrstavanju imaju jednaku vjerojatnost da primaju KKU ili placebo ili nesteroidne lijekove. Samo je šest ispitivanja opisalo kako je postignuto da istraživači ne znaju što je koji ispitanik primao. No, to metodološko ograničenje ne bi trebalo značajno utjecati na kvalitetu dokaza jer su rezultati ostali isti i kad smo ta ispitivanja isključena iz analize.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak, Medicinski fakultet u Splitu
Preveo: Matko Marušić

Tools
Information