Zračenje cijelog mozga kao dodatak kirurgiji ili radiokirurgiji za liječenje metastaza na mozgu

Dosadašnje spoznaje
Za određene pacijente koji imaju metastaze na mozgu može se napraviti kirurški zahvat za uklanjanje jedne metastaze.  Određeni pacijenti koji imaju male metastaze u mozgu mogu se liječiti terapijom koja uključuje jednu visoko fokusiranu terapiju zračenjem, koja se naziva radiokirurgija.  Nije jasno može li zračenje cijelog mozga kao dodatak kirurgiji ili radiokirurgiji biti korisno ako se daje prije kirurškog zahvata u prethodno neliječenih pacijenata.  Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je analizirati kliničke studije u kojima je prije kirurškog zahvata (kirurgija ili radiokirurgija) provedeno zračenje cijelog mozga u osoba s metastazama na mozgu.

Obilježja istraživanja
Uključeno je 5 studija. Te studije opisale su učinke dodavanja kombiniranja zračenja cijelog mozga i kirurgije ili radiokirurgije u smislu preživljenja, napredovanja bolesti mozga, kvalitete života i nuspojava liječenja. Broj ispitanika u tim studijama varirao je od 19 do 359 pacijenata.

Ključni rezultati
Terapija zračenjem cijelog mozga prije provedbe kirurgije ili radiokirurgije značajno smanjuje stopu napredovanja metastaza u mozgu, ali nije bilo jasnih dokaza o učinku na preživljenje. Također nije jasno može li takva terapija uzrokovati nuspojave kao što je gubitak pamćenja.

Kvaliteta dokaza
Dokazi o preživljenju, napredovanju bolesti mozga, neurokognitivnoj funkciji, kvaliteti života i nuspojavama liječenja procijenjeni su kao podatci niske kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information