Usporedba trifluoperazina s niskopotentnim antipsihoticima prve generacije u liječenju shizofrenije

Antipsihotici su glavni oblik liječenja za shizofreniju, oni pomažu oboljelima da se nose sa simptomima poput glasova, vidnih obmana osjetila i deluzija. Prema dostupnim smjernicama nema razlike u učinkovitosti između antipsihotika, iako su se niskopotentni antipsihotici često pokazali manje učinkovitima od visokopotentnih lijekova, i razlikuju se u nuspojavama. Klasifikacija visokopotentnih i niskopotentnih lijekova znači da niskopotentne lijekove treba dati u većim dozama za liječenje simptoma shizofrenije. Nuspojave koje su učestale za mnoge visokopotentne antipsihotike uključuju poremećaje pokreta poput nekontroliranih pokreta lica, ramena ili nogu, tremor, probleme s uravnoteženjem hodanja, uznemirenost, konvulzije, boli u zglobovima, dok niskopotentni antipsihotici više uzrokuju sedaciju, visoku temperaturu i gubitak mišićne snage. U dosadašnjim istraživanjima nije provedena procjena i usporedba visokopotentnih antipsihotika s niskopotentnim antipsihoticima. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda stoga je bio usporediti trifluoperazin (visokopotentni antipsihotik) s niskopotentnim antipsihoticima za oboljele od shizofrenije. Primjeri niskopotentnih antipsihotika su klorpromazin, klorprotiksen, tioridazin i levomepromazin.Pregled se temelji na pretraživanju literature koje je provedeno 2010. godine i uključio je sedam studija s 422 ispitanika.Provedena je usporedba trifluoperazina s niskopotentnim antipsihoticima. Sveukupno gledajući, informacije iz istraživanja su bile loše opisane i kvaliteta studija je bila niska; autori su procijenili kvalitetu dokaza za glavne mjere ishoda od interesa kao ili osrednje, niske ili vrlo niske.Rezultati ne pokazuju bolje djelovanje trifluoperazina u usporedbi s niskopotentnim antipsihoticima.U konačnici, barem je jedan od poremećaja pokreta (mišićna rigidnost) zabilježen u značajnijoj mjeri s liječenjem trifluoperazinom. Za oboljele od shizofrenije važno je znati kako su trifluoperazin i niskopotentni antipsihotici podjednako učinkoviti za liječenje simptoma poput glasova ili vidnih obmana osjetila.Blago se razlikuju u nuspojavama, a trifluoperazin prednjači u barem jednom od simptoma iz poremećaja pokreta (mišićna rigidnost). Međutim, nije jasno utvrđeno da je trifluoperazin bolji u usporedbi s niskopotentnim antipsihoticima.S obzirom na ograničeni broj studija, ispitanika i nisku kvalitetu informacija, ovi se rezultati trebaju uzeti u obzir s oprezom.

Ovaj laički sažetak napisao je Ben Gray iz udruge Rethink Mental Illness.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Linda Rossini Gajšak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information