Angiografija s kompjuteriziranom tomografijom ili magnetskom rezonancom za otkrivanje nepravilnosti građe krvnih žila mozga u bolesnika s moždanim krvarenjem

Nepravilnosti krvnih žila glavni su uzrok krvarenja u mozak (tzv. intracerebralno krvarenje) u mladih odraslih osoba. Rano otkrivanje nepravilnosti građe krvnih žila može poboljšati ishod ako se liječenjem spriječi ponovno krvarenje. U ovom Cochrane sustavnom pregledu su uspoređivane metode ustanovljavanja nepravilnosti građe krvnih žila u mozgu. Intraarterijska digitalna suptrakcijska angiografija je standardna metoda koja u provodi postavljanjem cjevčice u krvnu žilu u preponama, koja se kroz krvne žile uvlači sve do krvnih žila u mozgu. Kontrast se izravno ispušta u krvne žile mozga pomoću ove cjevčice. Angiografija s kompjuteriziranom tomografijom ili magnetskom rezonancom su nove metode za koje nije potrebno davanje kontrasta ili se kontrast ubrizgava u venu ruke. U ovom pregledu je ispitivana učinkovitost ovih dviju metoda međusobno te u odnosu na intraarterijsku digitalnu suptrakcijsku angiografiju u bolesnika koji su doživjeli krvarenje u mozak. Pronađeno je ukupno 8 studija (koje su uključile 526 bolesnika) u kojima je uspoređena metoda kompjutoriziranom tomografijom s intraarterijskom digitalnom suptrakcijskom angiografijom, te 3 studije (koje su uključile 401 bolesnika) u kojima je uspoređena magnetska rezonanca s intraarterijskom digitalnom suptrakcijskom angiografijom. Učinkovitost je bila podjednaka za kompjutoriziranu tomografiju i magnetsku rezonancu u odnosu na intraarterijsku digitalnu suptrakcijsku angiografiju. Ove studije su uključile mali broj ispitanika i imala su organizacijska ograničenja. Daljnja istraživanja su potrebna za ispitivanje učinkovitosti, pristupačnosti i cijene.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Prevela: Vesna Kušec

Tools
Information