Liječenje pacijenata s mijelodisplastičnim sindromom pomoću čimbenika rasta bijele krvne loze

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature sažeti su i analizirani dokazi iz randomiziranih kontroliranih istraživanja o učinkovitosti i sigurnosti čimbenika rasta za granulocitne kolonije (G-CSF) i čimbenike rasta granulocitno-makrofagne loze (GM-CSF) u liječenju mijelodisplastičnog sindroma (MDS). Autori su istraživali medicinske baze literature i našli sedam randomiziranih kontroliranih istraživanja koja su ispunjavala prethodno utvrđene kriterije. Uključili su istraživanja koja uspoređuju G-CSF ili GM-CSF u dodatku s eritropoetskim (proizvodnja crvenih krvnih stanica) stimulirajućim čimbenikom (engl. erythropoiesis stimulating agent, ESA), kemoterapijom ili nikakvom potpornom skrbi, u bolesnika kojima je tek postavljena dijagnoza bolesti.

Dosadašnje spoznaje

Mijelodisplastični sindromi su skupina različitih krvnih bolesti koje obilježava poremećaj stvaranja jedne ili više linija matičnih krvnih stanica. MDS se opisuje kao rijetka bolest u ljudi mlađih od 50 godina, ali predstavlja čest u pacijenata starijih od 70 godina. Smatra se da je to hematopoetski poremećaj odnosno poremećaj krvi i koštane srži, tako da je postoji greška i u stvaranju i u strukturi krvnih stanica. Simptomi ovise o tome koja je linija krvnih stanica zahvaćena, i uključuju krvarenje, opću slabost i bakterijsku infekciju.

Standardna je liječenje u starijih i pacijenata s niskim rizikom ograničeno na niske doze kemoterapije i potpornoga liječenja (transfuzije krvi i čimbenici rasta krvnih stanica kao što je ESA koji potiče crvene krvne stanice, i G-CSF i GM-CSF koji stimuliraju bijele krvne stanice). Pacijenti visokog rizika liječe se presađivanjem matičnih krvnih stanica ili palijativno visokim dozama kemoterapije koji se kombiniraju s potpornom terapijom.

Čimbenici rasta bijele krvne loze potiču stvaranje samo određenih stanica. Njih tijelo prirodno stvara, ali se mogu i umjetno sintetizirati te unijeti u organizam, pa se koriste za povećanje broja stanica, čime se, primjerice, izbjegava infekcija. Učinak čimbenika rasta i dalje je predmet rasprave, pošto su njihovi učinci na napredovanje poremećaja prema akutnoj mijeloičnoj leukemiji (AML), pretvorba u agresivniji krvni rak, preživljenje i infekcije još uvijek nejasni.

Obilježja uključenih istraživanja

U ovaj je sustavni pregled literature uključeno sedam istraživanja koja istražuju učinke G-CSF ili GM-CSF.

Ključni rezultati

Pet istraživanja procjenjivalo je G-CSF kao dodatak standardnom liječenju (N=337). Zbirna statistička analiza svih rezultata te usporedbe nije provedena jer su rezultati u tim istraživanjima bili previše različiti da bi se mogli uspoređivati, i nije navedeno dovoljno informacija za usporedbu. Također, nisu nađeni dokazi o razlici između „dodatnog G-CSF“ i samog „standardnog liječenja“ u kontekstu sveukupnog preživljenja, preživljenja bez napredovanja bolesti, vremena napredovanja do AML-a, infekcije i potrebe za transfuzijom krvi. Kvaliteta života i ozbiljni štetni učinci uopće nisu bili opisani.

Dva istraživanja procjenjivala su GM-CSF kao dodatak standardnom liječenju (N=149). Zbirna statistička analiza svih podataka o ukupnom preživljenju nije pokazala razlike između pacijenata na potpornoj njezi s GM-CSF-om i pacijenata koji nisu primali GM-CSF. Svi ostali rezultati koje smo planirali analizirati u ovom sustavnom pregledu su u uključenim istraživanjima analiziranisu tako da se nisu mogli usporediti ili su analizirani samo u jednom istraživanju pa zbirna statistička analiza nije bila moguća. Vrijeme napredovanja prema akutnoj leukemiji i kvaliteta života nisu opisani.

Zaključno, nisu nađeni dokazi o razlici ukupnog preživljenja, preživljenja bez napredovanja bolesti, pojave infekcije, kvalitete života, vremenu napredovanja u AML, potrebe za krvnim transfuzijama i drugim različitim događajima (na primjer infekcije, krvarenja, mučnine) za oba čimbenika rasta.

Nadalje, pronađena su dva istraživanja koja su procjenjivala 244 pacijenta, ali nisu objavili rezultate za obje istraživane skupine za razdoblje prije no što su svi pacijenti primili GM-CSF. To je istraživanje tzv. ukriženog ustroja u kojem svi ispitanici primaju sve istražene protokole, ali dio rezultata za prvo razdoblje nije prikazan. Nađena su i dva istraživanja, koja su završena prijevremeno, bez objavljivanja ikakvih rezultata.

Iako je pronađeno sedam istraživanja s ukupno 486 pacijenta, dvije studije ukriženog ustroja i dvije neobjavljene, prijevremeno prekinute studije, ovaj sustavni pregled uglavnom pokazuje da nema dovoljno podataka koji mogu opravdati upotrebu G-CSF i GM-CSF za sprječavanje infekcija, produljenje života ili poboljšanja njegove kvalitete

Kvaliteta dokaza

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do prosinca 2015. godine.

Opća metodološka kvaliteta studija G-CSF-a bila je jako niska, što je uglavnom uzrokovano nepreciznošću i potencijalnom pristranošću u istraživanjima. Tri istraživanja nisu objavljena kao cjeloviti znanstveni rad, iako su objavljena kao sažetci na kongresu prije više godina. Opća metodološka kvaliteta studija koje su ispitale GM-CSF bila je niska, što je uglavnom uzrokovano nepreciznošću.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Gašpar
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia

Tools
Information