Usporedba haloperidola i niskopotentnih antipsihotika prve generacije za liječenje shizofrenije

Lijekovi koji se nazivaju antipsihotici su glavna terapija shizofrenije. Shizofrenija je teška mentalna bolest u kojoj pogođene osobe pate od pozitivnih simptoma deluzija i halucinacija i negativnih poput apatije, nedostatka životnosti i poremećaja organizacije ponašanja i misli. Ovaj je Cochrane sustavni pregled ispitivao je li visokopotentni antipsihotik haloperidol učinkovitiji od niskopotentnih antipsihotika. Podjela na visokopotentne i niskopotentne lijekove znači da su potrebne veće doze niskopotentnih lijekova da se u pacijenata postigne isti učinak i odgovor kao s manjom dozom visokopotentnih lijekova. Haloperidol je antipsihotik koji se najčešće primjenjuje u mnogim zemljama, a zajedno s drugim visokopotentnim antipsihoticima, često se smatra učinkovitijim od niskopotentnih antipsihotika. Tipični primjeri niskopotentnih antipsihotika su klorpromazin, klorprotiksen, tioridazin i levomepromazin. Čini se da se visokopotentni i niskopotentni antipsihotici razlikuju i u nuspojavama. Niskopotentni izazivaju pospanost i mišićnu slabost, a visokopotentni poremećaje gibanja (nemogućnost mirnog sjedenja, nekontrolirano tresenje i teškoće pri hodanju). Ovaj se sustavni pregled temelji na rezultatima pretraživanja literature napravljenog 2010. godine i uključuje 17 istraživanja s ukupno 877 bolesnika, a uspoređuje haloperidol s niskopotentnim antipsihoticima. Rezultati ne pokazuju jasnu nadmoć haloperidola u odnosu na niskopotentne antipsihotike. Međutim, više je sudionika iz skupine koja je primala niskopotentne antipsihotike iskusilo povećanje tjelesne težine i pospanost. Vjerojatnost iskustva barem jednog poremećaja kretanja je bila značajno viša kod haloperidola. Studije su bile malobrojne i niske kvalitete, tako da su za glavne ishode od interesa autori procijenili kvalitetu dokaza za dva od njih kao umjerenu, za dva kao nisku i za jedan kao vrlo nisku. Znači da dokazi nisu jaki i bilo bi potrebno još novih studija kako bi se izvukli zaključci je li ili nije haloperidol bolji u odnosu na niskopotentne antipsihotike. Za osobe sa shizofrenijom bitno je znati da postoje dokazi umjerene kvalitete da su haloperidol i niskopotentni antipsihotici podjednaki po učinkovitosti, ali dokazi da se razlikuju po nuspojavama (kao što su povećanje tjelesne težine i poremećaju kretanja) su niže kvalitete.

Ovaj laički sažetak u engleskom originalu napisao je Benjamin Gray iz udruge Rethink Mental Illness. Kontakt: ben.gray@rethink.org

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information