Usporedba flupentiksola s niskopotentnim antipsihoticima prve generacije za liječenje shizofrenije

Flupentiksol je prvo bio dostupan u Velikoj Britaniji tijekom 1965. godine i otad se koristi u liječenju shizofrenije skoro pet desetljeća. Dostupan je i u obliku tableta i u obliku dugodjelujućih injekcija. Flupentiksol je istraživan u brojnim studijama i utvrđena je njegova učinkovitost i dobra podnošljivost kod oboljelih od shizofrenije. Glavne nuspojave su tresavica, uznemirenost ili nemogućnost mirnog sjedenja, suha usta i porast tjelesne težine. Iako je ovaj lijek dostupan već desetljećima, o flupentiksolu postoji vrlo malo sustavnih pregleda.Učinci ovog lijeka koji pomažu oboljelima da se nose sa simptomima shizofrenije nisu sustavno izmjereni, pobrojani i poznati. Ovaj Cochrane sustavni pregled literature pronašao je i uključio samo jednu manju studiju na ovu temu, koja je bila ograničena i stara 13 godina.Količina kao i kvaliteta studije je bila niska, za glavne mjere ishoda od interesa, autori nisu uopće mogli procijeniti kvalitetu dokaza, s obzirom da studija nije prikazala rezultate za mjere ishoda koje su autori ovog sustavnog pregleda istakli kao najvažnije. Usporedba flupentiksola s klorpromazinom. Nije pronađena jasna razlika u učinkovitosti niti jasna informacija o porastu korištenja, zadovoljstvu oboljelih liječenjem, kvaliteti života, niti o troškovima i isplativosti. Flupentiksol je široko dostupan i jeftin lijek. Razumljivo je donekle zašto je flupentiksol jedan od mnogih lijekova za liječenje oboljelih od težih duševnih bolesti. Razlog tome leži u činjenici što se korištenje flupentiksola više temelji na kliničkom iskustvu, a odluke psihijatara se temelje na studijama i kliničkoj medicini temeljenoj na dokazima. Učinkovitost i koristi flupentiksola u usporedbi s klorpormazinom ostaju i dalje uglavnom nepoznate i nepotpune. Velika randomizirana istraživanja bi mogla biti pomoći u poboljšanju našeg znanja o ovom lijeku.

Ovaj laički sažetak napisao je Benjamin Gray iz udruge Rethink Mental Illness.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Linda Rossini Gajšak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information