Davanje lijeka za sniženje krvnog tlaka u vrijeme operacije za smanjenje rizika smrti i ozbiljnih bolesti u odraslih osoba

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirali smo dokaze o djelotvornosti i sigurnosti dva lijeka koja se koriste za sniženje krvnog tlaka. U tim istraživanjima su ta dva lijeka, inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACEI) ili antagonisti angiotenzinskih II receptora tipa 1 (engl. angiotensin II type 1 receptor blockers, ARB), davani u vrijeme operacije za smanjenje rizika od smrti i ozbiljnih bolesti u odraslih koji su podvrgnuti kirurškom zahvatu uz opću anesteziju.

Dosadašnje spoznaje

Osobe s visokim krvnim tlakom pred operaciju zahtijevaju oprezan terapijski pristup jer imaju veću vjerojatnost komplikacija kao što su smanjeni krvni protok do srčanog mišića (ishemija miokarda), srčani udar pa čak i smrt. ACE inhibitori ili ARB su lijekovi koji opuštaju krvne žile i djelotvorni su u liječenju visokog krvnog tlaka povezanih s operacijom, ali nije poznato kakav je rezultat tog liječenja ako se ti lijekovi koriste s ciljem sprječavanja komplikacija povezanih s operacijom.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretražili smo literaturu kako bi našli istraživanja na ovu temu dostupna do 8. prosinca 2015. Pronašli smo sedam randomiziranih kontroliranih studija (objavljene od 1992. do 2014.). U njima je sudjelovalo 571 sudionika. Od sedam istraživanja dva su se odnosila na 36 sudionika podvrgnutih operacijama koje nisu povezane sa srčano-žilnom kirurgijom (operacija aorte ispod razine bubrega) i pet istraživanja s 535 sudionika koji su podvrgnuti srčanim operacijama, uključujući operacije zalistaka, premosnica koronarnih arterija i srčano-plućnih premosnica. U šest istraživanja intervencija je započela od 11 dana do 25 minuta prije operacije, a u jednom tijekom operacije. Sva istraživanja provedena su u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Jedno od ukupno sedam istraživanja financirala je farmaceutska tvrtka.

Ključni rezultati

Tri studije koje uključuju 419 sudionika prikazale su podatke o smrti, ali rezultati su bili neprecizni i bez dokaza o razlikama između intervencijske i placebo skupine (perioperacijska smrtnost). Dva istraživanja s 345 sudionika su imala sličan broj sudionika, iz intevencijske i placebo skupine, koji su razvili promjene na elektrokardiogramu (EKG-u) koje su ukazivale na srčani udar (akutni infarkt miokarda). Količina krvi koju srce izbacuje u minuti (srčani minutni volumen) povećao se u samo jednoj studiji.

U dvije studije, koje su prikazale rezultate o vjerojatnosti niskog krvnog tlaka kao potencijalnoj komplikaciji intervencije) nisu pronađene uočljive razlike između analiziranih skupina ispitanika. Vjerojatnost moždnog udara bila je slična sa ili bez intervencije u tri istraživanja.

Rezultati tri istraživanja su pokazali da ACE inhibitori ili ARB mogu smanjiti duljinu boravka u bolnici, ali te rezultate treba uzeti sa zadrškom zbog mogućeg utjecaja stanja sudionika koji su bili uključeni u istraživanje. Dvije studije koje su procijenile štetne događaje nisu pronašle dokaze o razlici između ACE inhibitora ili ARB i placeba (ili nikakve terapije).

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza bila je niska ili vrlo niska. Ukupni broj sudionika bio je malen. Većina sudionika bila je podvrgnuta operaciji srca, što znači da se rezultati ne mogu generalizirati odnosno primjenjivati na druge vrste operacije. Pretraživanje literature ponovljeno je u veljači 2017. Tri potencijalno uključive studije detaljno ćemo analizirati prilikom sljedećeg obnavljanja ovog sustavnog pregleda.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Manuela Sovilj
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information