Šivanje vrata maternice (serklaža) u žena za sprječavanje prijevremenog porođaja u višeplodnoj trudnoći

Dosadašnje spoznaje
Nošenje više od jednog ploda povećava vjerojatnost prijevremenog porođaja. Rizik se povećava s većim brojem plodova. Djeca rođena prijevremeno imaju veću vjerojatnost loših ishoda, uključujući ozbiljne zdravstvene probleme i smrt. Serklaža vrata maternice je kirurški zahvat koji se izvodi tijekom trudnoće u svrhu sprječavanja prijevremenog porođaja, a kojim se želi ograničiti skraćivanje i otvaranje vrata maternice. Izvodi se postavljanjem šavova oko vrata maternice, kojem se pristupa putem rodnice ili kroz trbuh majke. Učinkovitost i sigurnost tog postupka u žena koje nose više plodova još uvijek je nejasna. Vjerojatnost spontanog prijevremenog porođaja može se procijeniti analizom majčine prethodne porodničke povijesti, pregleda tijela ili pregledom ultrazvučnom sondom kroz rodnicu tijekom drugog tromjesečja.

Istraživačko pitanje
Cochrane sustavnim pregledom procijenilo se da li šivanje vrata maternice u žena s višeplodnom trudnoćom koje imaju visok rizik od prijevremenog porođaja poboljšava ishode majke i djeteta.

Obilježja studija
Uključeno je 5 istraživanja s ukupno 1577 žena, u kojima je uspoređena skupina podvrgnuta serklaži i skupina kojoj nije napravljena serklaža u žena s jednim plodom ili višeplodnom trudnoćom. Nakon isključivanja žena s jednim plodom, u završnoj je analizi ostalo 128 žena, od kojih su 122 nosile blizance, a šest žena nosilo je trojke. Serklaža je indicirana zbog prethodne porodničke povijesti u dvjema studijama (73 ispitanice) i zbog nalaza vaginalnog ultrazvuka u trima studijama (55 ispitanica).

Ključni rezultati
Kad se skupina podvrgnuta serklaži usporedila sa skupinom žena kojima nije napravljena serklaža, kod žena s višeplodnim trudnoćama nije bilo razlike u smrtnosti u razdoblju oko porođaja, zdravstvenim problemima novorođenčeta ili učestalosti prijevremenog porođaja. Međutim, broj žena s višeplodnim trudnoćama uključen u analizu bio je nedostatan da bi omogućio smislene zaključke.

Dugoročni učinak serklaže na neurorazvojne ishode preživjele djece, infekcije majke i nuspojave nije se mogao procijeniti. Stoga nije jasno da li serklaža u žena s višeplodnim trudnoćama predstavlja bilo kakav rizik za zdravlje majke ili djeteta.

Kvaliteta dokaza
Pet uključenih studija procijenjene su kao prosječne ili iznadprosječne kvalitete, ali kod triju studija bilo je teško procijeniti kvalitetu studija u cijelosti zbog manjka informacija o metodologiji istraživanja.

Nisu pronađene nikakve studije koje uspoređuju različite indikacije za serklažu (porodničarska povijest naspram vaginalnog ultrazvuka) ili studije koje uspoređuju serklažu s drugim postupcima (kao što je progesteron).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Prevela: Livia Puljak

Tools
Information