Antitimocitni globulini za sprječavanje bolesti presatka protiv domaćina u bolesnika koji primaju transplantaciju matičnih stanica

 

Što je alogena transplantacija matičnih stanica i bolest presatka protiv domaćina?

Alogena transplantacija (engl. stem cell transplantation, SCT) je prijenos stranih, odnosno ne-vlastitih matičnih stanica, od donora pacijentu. To je moguće kurativna terapijska opcija za niz bolesti povezanih s krvlju. Više od 8000 alogenih transplantacije se provodi svake godine samo u SAD-u od 2015. godine. 2016. godine Svjetski registar koštane srži je zabilježio oko 29 000 alogenih transplantacija matičnih stanica diljem svijeta.
Iako su primatelj i donor kompatibilni, donorove stanice mogu prepoznati tkiva primatelja (domaćina) kao strana tijela, što uzrokuje upalni proces znan kao „bolest presatka protiv domaćina (engl. graft-versus-host-disease, GvHD). Godine 2021. Centar za međunarodna istraživanja transplantacije krvi i srži (CIBMTR) izvijestio je o recidivu bolesti kao najvažnijem uzroku smrti (50%), nakon čega slijedi smrt zbog uzroka koji nisu temeljne bolesti.  GvHD je značajan čimbenik koji dovodi do komplikacija odnosno smanjenja kvalitete života ili smrtnog ishoda ovih bolesnika nakon alogenične transplantacije matičnih stanica. 

Što su antitimocitni globulini?

Imunosne stanice domaćina mogu se eliminirati različitim protutijelima koji su usmjereni protiv njih, primjerice antitimocitnim globulinima (ATG). 

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

ATG se koristio desetljećima kako bi se smanjila učestalost i težina GvHD-a, ali učinkovitost ovog načina liječenja ostaje predmetom diskusije. 
Cilj ovog sustavnog pregleda bio je obnoviti nalaze našeg prijašnjeg pregleda kako bi analizirali prednosti i mane upotrebe ATG-a u GvHD profilaksi u okružju alogene SCT. Cilj nam je bio identificirati ulogu ovog modaliteta liječenja u ovom okruženju.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo randomizirana kontrolirana ispitivanja koja su uspoređivala ATG s placebom i koja su analizirala sljedeće ishode: Ukupna stopa preživljenja, incidencija i težina akutnog i kroničnog GvHD-a, incidencija relapsa, smrtnost koja nije povezana s relapsom, zatajenje presatka, nuspojave, infekcije i kvaliteta života,
Usporedili smo i saželi rezultate istraživanja i procijenili našu pouzdanost u dokaze, na temelju čimbenika kao što su metode i veličina istraživanja.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključena istraživanja objavljena do 18. studenog 2022. godine.

Što smo pronašli?

Za ovaj pregled pronađeno je deset randomiziranih kontroliranih ispitivanja koja su uključivala 1413 pacijenata.
Istraživanja su provedena u različitim dijelovima svijeta, najveće je uključivalo 263 pacijenta, dok je najmanje uključivalo 43 pacijenta. Četiri istraživanja s ukupno 465 pacijenata provedena su u Europi, dok je ukupno 450 pacijenata uključeno u dva istraživanja provedena u Sjevernoj Americi, Australiji i Kanadi. 489 kineskih pacijenata je uključeno u četiri istraživanja. Tri su bila u pojedinačnim centrima, dok je četvrto imalo regrutne centre diljem Kine.

Kakvi su rezultati? 

Naše analize su pokazale da profilaksa ATG-om ima mali ili nikakav utjecaj na ukupno preživljenje u bolesnika koji su liječeni alogenom transplantacijom matičnih stanica. 

ATG profilaksa dovodi do smanjenja pojave i ozbiljnosti akutnog i kroničnog GvHD-a.  
Rizik od povrata bolesti je nakon transplantacije vjerojatno blago povišen, iako profilaksa ATG-om ima mali ili nikakav utjecaj na vjerojatnost smrtnog ishoda od uzrova van osnovne bolesti.
Intervencija vjerojatno ne utječe na odbacivanje presatka. 
Sam učinak ATG-a na štetne događaje nakon transplantacije opisan je deskriptivno. 

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Umjereno su pouzdani dokazi o utjecaju ATG-a na ukupno preživljenje. Jako su pouzdani dokazi o utjecaju ATG-a na smanjenje incidencije akutnog ili kroničnog GvHD-a. Umjereno su pouzdani dokazi da ATG vjerojatno malo povećava rizik od relapsa i da ne utječe na smrtnost bez relapsa. Dodatak ATG.a liječenju vjerojatno ne dovodi do većeg rizika za odbacivanje presatka, ali niska je pouzdanost dokaza o ovom nalazu. Sva gore navedena ograničenja u pouzdanost dokaza su uzrokovana ozbiljnom ili jako ozbiljnom nepreciznošću.

Dokazi o nuspojavama su umjerene razine pouzdanosti, iako su prikazana deskriptivno zbog velike heterogenosti u prikazu rezultata različitih istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Vibor Milunović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information